Giờ lễ Các Thánh và Lễ cầu cho các Linh Hồn tại Giáo xứ Đồng Trì

GIỜ LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ VÀ LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN

1. LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

* Thứ Bảy, ngày 31/10/2020

18h30: Lễ Vọng Các Thánh Nam Nữ

* Chúa Nhật, ngày 01/11/2020

7h30: Lễ sáng

17h00: Lễ Chiều

2. LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. (Thứ Hai, ngày 02/11/2020)

5h00: Lễ Sáng

17h00: Rước từ Nhà thờ ra Vườn thánh Giáo xứ Đồng Trì

17h30: Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại Vườn thánh Giáo xứ Đồng Trì