Giá trị của niềm tin

Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mong mọi người đều sống chân thật và tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ và yêu thương nhau vô điều kiện. Như thế, trái đất này sẽ không còn gian dối lừa lọc, sẽ chẳng còn tranh chấp hơn thua và sẽ thực sự trở thành thiên đường.

The post Giá trị của niềm tin appeared first on Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org