Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong 14 Hồng y mới

Giuse Trần Đức Anh OP

(Theo: Radio Vatican)