Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 Chủ tọa Thừa uỷ cho Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ tháng 10/2018

VATICAN – Ngày 14/7/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm bốn Hồng y làm Chủ toạ Thừa uỷ cho các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ diễn ra vào tháng Mười sắp tới.

Trước mỗi Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm các Hồng y thay mặt cho ngài để chủ toạ các phiên họp khi ngàivắng mặt. Trong Thượng Hội đồng sắp tới với chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”, diễn ra tại Vatican từ ngày 03 đến 28 tháng Mười 2018, Đức Thánh Cha đã chọn bốn Hồng y ở ngoài châu Âu – trong đó có hai vị mới được trao mũ hồng y trong Công nghị hồi cuối tháng Sáu vừa qua – vào nhiệm vụ này, đó là:

–  Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Babylon – Công giáo nghi lễ Canđê (Irak);

–  Đức Hồng y Désiré Tsarahazana, Tổng giám mục Toamasina (Madagascar);

–  Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng giám mục Rangoon (Myanmar);

–  Đức Hồng y John Ribat, Tổng giám mục Port Moresby (Papua Tân Ghinê)

Quy chế của Thượng Hội đồng giám mục, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2006, mô tả nhiệm vụ của các Chủ toạ Thừa uỷ như sau: Chủ toạ Thừa uỷ là người chủ toạ phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, nhân danh và với thẩm quyền của Đức giáo hoàng đã bổ nhiệm ngài. Nhiệm vụ này kết thúc khi bế mạc Thượng Hội đồng mà ngài được bổ nhiệm, và nếu, như trong trường hợpThượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha chọn nhiều hơn một vị Thừa uỷ, thì các Thừa uỷ sẽ thực thi nhiệm vụ nối tiếp nhau, theo thứ tự đã được Giám mục Roma sắp đặt trước.

Chủ toạ Thừa uỷ sẽ điều khiển các phiên họp; phân công những nhiệm vụ riêng cho một số thành viên nhất định – tùy theo hoàn cảnh – để phiên họp đạt hiệu quả tốt nhất; và cuối cùng, ký các văn kiện của Thượng Hội đồng. Nếu có nhiều vị Thừa uỷ, các ngài sẽ ký tất cả các văn kiện kết thúc của Thượng Hội đồng.

(Vatican News, 14/7/2018)

Minh Đức