Ủy ban Loan báo Tin Mừng tổ chức khóa học bồi dưỡng thường kỳ cho nhóm Lên Đường

Trong hai ngày 11 – 12/3/2024, tại Giáo xứ Cẩm Sơn thuộc Giáo hạt Phủ Lý, Cha An-tôn Trần Quang Tiến – Trưởng Ủy ban Loan báo Tin mừng (LBTM) – đã cùng với quý Cha trong Ủy ban Giáo dục Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức khóa học bồi dưỡng thường kỳ nhằm giúp cho anh chị em nhóm Lên Đường có thêm kiến thức và tiếp lửa nhiệt huyết.

Hiện diện trong khóa học còn có Cha Giu-se Trần Mạnh Hiệp – phó Ủy ban LBTM, cùng sự đồng hành của cha Al-phong-sô Phạm Hùng – Trưởng Ủy ban Giáo dục, quý Cha, quý Sơ và 54 anh chị em trong nhóm Lên Đường.

Trước khi bắt đầu giờ học đầu tiên, vào ngày 11/3, Cha An-tôn, Trưởng Ủy ban LBTM đã thay lời cho các tham dự viên có lời chào quý Cha đồng hành, cũng như quý tham dự viên. Đồng thời, ngài cũng nói lên ý nghĩa của khóa học. Để khóa học đạt kết quả, ngài cũng lưu ý các tham dự viên nhiệt thành theo dõi những chia sẻ của quý Cha.

Cuối ngày, Cha An-tôn cùng anh chị em nhóm Lên Đường dành phút hồi tâm để ở lại bên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và tâm sự với Chúa trong khóa thường huấn. Đặc biệt, xin Chúa đồng hành và gia tăng thêm lửa nhiệt thành trong sứ vụ sắp tới.

Sau cùng, ngài cùng các tham dự viên phó thác khóa học cho Chúa, qua việc viếng Đền thánh Phao-lô Mỹ, vị Thánh Tử đạo quê hương Giáo xứ Cẩm Sơn, xin ngài bầu cử trước tòa Chúa, để ơn Chúa tiếp tục xuống trên khóa học và tất cả mọi người.

Sang ngày 12/3, một ngày sống mới được bắt đầu với giờ Kinh Phụng vụ và Thánh Lễ lúc 5h15. Trong Thánh Lễ, Cha An-tôn đã chia sẻ kinh nghiệm mục vụ khi thi hành chức vụ linh mục của mình. Ngài nói: nếu chúng ta chỉ làm việc bổn phận của mình thôi thì chưa có công phúc gì trước mặt Chúa. Mỗi người hãy xin Chúa đốt lên ngọn lửa nhiệt thành để hăng say loan báo Tin Mừng, đây là sứ vụ của chúng ta và là bản chất của Giáo Hội. 

Hai ngày trong khóa học bồi dưỡng khép lại trong ơn nghĩa Chúa và niềm vui hiện diện trên gương mặt mỗi tham dự viên.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho mỗi người, mỗi thành viên trong nhóm LBTM để mọi người cùng ra khơi với Đức Ki-tô, có Mẹ Maria cùng đồng hành, hầu đem lại một mùa gặt bội thu đem nhiều linh hồn về với Chúa.

UB Loan Báo Tin Mừng

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org