Ủy ban Loan báo Tin Mừng: Thống kê số tân tòng rửa tội năm 2023

Với sự cộng tác của quý cha đặc trách Truyền giáo của 7 giáo hạt, Ủy ban Loan báo Tin Mừng đã tổng hợp số tân tòng được rửa tội trong năm qua để quý đấng bậc, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận được biết và cũng để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Dưới đây là chi tiết bản thống kê.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org