Ủy ban Loan báo Tin Mừng: Khóa học bồi dưỡng cho nhóm Lên Đường

Nhằm trang bị cho anh chị em thành viên có thêm kiến thức, kỹ năng để áp dụng trong các hoàn cảnh khác nhau khi đi truyền giáo, Ủy ban Loan báo Tin Mừng (UB LBTM) Tổng Giáo Phận Hà Nội đã tổ chức khóa bồi dưỡng cho các thành viên nhóm Lên Đường trong hai ngày 13 – 14 /3/2023 tại Trung tâm Hành Hương Sở Kiện.

Tham dự khóa bồi dưỡng có sự hiện diện của Cha đặc trách An-tôn Trần Quang Tiến, Cha Giu-se Trần Mạnh Hiệp – phó đặc trách, Sơ Ma-da-le-na Phạm Thị Huệ – phó đặc trách, kiêm huấn luyện Le-gi-o Ma-ri-æ, quý cha giảng huấn và 37 anh chị em thành viên nhóm Lên Đường – lực lượng nòng cốt trong việc tham gia truyền giáo của Le-gi-o Ma-ri-æ. Trong hai ngày của khóa bồi dưỡng, các tham dự viên đã được trải qua những tiết học bổ ích về nhiều mặt của đời sống đức tin, bao gồm:

– 4 tiết Giáo lý Hội Thánh Công Giáo của Cha Giu-se Trần Văn Viện – Phó xứ Phủ Lý

– 2 tiết học hỏi về Kinh Thánh của Cha An-tôn Trần Văn Phú – Phó Ban Ơn gọi TGP Hà Nội.

– 2 tiết tìm hiểu về Giáo luật và cách áp dụng trong các hoàn cảnh cụ thể của Cha Giu-se Vũ Công Viện – Đại diện tư pháp TGP Hà Nội.

– 2 tiết gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và tư vấn của Cha Giu-se Tạ Minh Quý – Phó Ban Ơn gọi TGP Hà Nội.

Dù những giờ học còn ít ỏi, nhưng cũng góp phần làm tăng thêm vốn kiến thức về đức tin, kỹ năng về các tình huống trong đời sống của các tham dự viên, giúp các tham dự viên thêm tự tin, sẵn sàng dấn thân trên con đường truyền giáo còn nhiều khó khăn.

Theo Cha Giu-se Trần Mạnh Hiệp, Phó Ban UB Loan báo Tin mừng cho biết:

Thực hiện huấn dụ của Đức TGM Giu-se trong Thánh lễ tạ ơn và sai đi ngày 29/12/2021 tại Trung tâm hành hương Thánh Lê Tuỳ – Bằng Sở. Theo đó, ngài muốn Le-gi-o Ma-ri-æ là lực lượng nòng cốt cho việc truyền giáo của TGP.

Trên tinh thần đó, UB LBTM đã thống kê 189 giáo xứ thuộc TGP, trong đó có 75 giáo xứ đã lập Le-gi-o Ma-ri-æ, còn 114 giáo xứ chưa lập Le-gi-o Ma-ri-æ. Theo kế hoạch được đề ra trong buổi họp đầu tiên của UB LBTM tại Sở Kiện đã dự tính trong 3 năm (2022,2023,2024) sẽ lập hết Le-gi-o tại các giáo xứ – giáo họ của TGP. Cụ thể: Năm 2022, 40 giáo xứ; Năm 2023, 40 giáo xứ; Năm 2024, 34 giáo xứ.

Được sự hướng dẫn của Cha Trưởng ban An-tôn Trần Quang Tiến, Cha phó ban Giu-se Trần Mạnh Hiệp, và sự đồng hành trực tiếp của Sơ Ma-da-le-na Phạm Thị Huệ – Phó ban, kiêm huấn luyện Le-gi-o Ma-ri-æ, trong năm 2022, sau 5 đợt lên đường, nhóm Lên Đường của UB LBTM TGP đã tới 40 giáo xứ chưa có Le-gi-o Ma-ri-æ để thiết lập. Kết quả là,  đã thiết lập được 118 Praesidia Senior với 1.612 hội viên (trưởng thành)25 Praesidia Junior với 321 hội viên (Thiếu niên). Dù còn nhiều khó khăn và thách đố, nhưng với ơn Chúa và lửa nhiệt thành tông đồ, mỗi thành viên trong UB LBTM sẽ nỗ lực thực thi sứ vụ mà Chúa và Bề rên trao phó.

Song song với việc thiết lập Le-gi-o tại các giáo xứ chưa có, UB LBTM cũng tích cực đốc thúc các hội viên Le-gi-o trong TGP thực hiện giờ công tác tông đồ, theo đúng tinh thần và linh đạo của Le-gi-o Ma-ri-æ.

Với phương châm lấy Le-gi-o Ma-ri-æ là lực lượng nòng cốt chính cho việc truyền giáo của TGP, trong năm 2023 này, UB LBTM lên chương trình tiếp tục chăm sóc Le-gi-o Ma-ri-æ cho 40 giáo xứ đã lập trong năm 2022, đồng thời lập mới Le-gi-o Ma-ri-æ ở 40 giáo xứ như kế hoạch đã đề ra.

Ủy ban Loan báo Tin mừng

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org