Trung tâm Hành hương Sở Kiện: Thánh lễ hành hương thứ Sáu hàng tuần

Ngày 19/4/2024, các tín hữu thuộc Giáo xứ Sở Kiện quy tụ tại nhà nguyện Thánh Tâm trong khuôn viên Trung tâm Hành hương (TTHH) để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính các thánh Tử đạo Việt Nam. Thánh lễ cử hành lúc 10h00, thứ Sáu hằng tuần, nhằm giúp cho khách hành hương năng đến cầu nguyện cùng các thánh Tử đạo Việt Nam.

Vào lúc 8h00, Cha Giám đốc TTHH Giu-se Phạm Đức Văn đã đặt Mình Thánh Chúa tại nhà nguyện cho khách hành hương và cộng đoàn tôn thờ. Trong khoảng thời gian đó, khách hành hương có thể xưng tội để chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh lễ cách sốt sắng.

Đúng 10h00, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ. Hiệp dâng trong Thánh lễ có Cha Giu-se Chu Quang Vượng, O.F.M. và đông đảo cộng đoàn Giáo xứ Sở Kiện. Trong bài giảng lễ, Cha Giám đốc Giu-se chia sẻ về của ăn thiêng liêng và của ăn trần thế. Hằng ngày, chúng ta hít thở và ăn uống những gì tốt lành không bị ô nhiễm thì ắt hẳn con người ấy sẽ có được sức khỏe tốt. Cũng vậy, tâm hồn nào được Lời Chúa soi dẫn, Thánh Thể nuôi dưỡng hằng ngày ắt hẳn tâm hồn ấy sẽ tràn ngập tình yêu. Tình yêu đến từ Thiên Chúa, tình yêu dành cho tha nhân. Từ đó, Cha Giám đốc mời gọi cộng đoàn phụng vụ học theo gương các thánh Tử đạo Việt Nam minh chứng tình yêu vào Chúa Ki-tô ngang qua cuộc sống thường ngày: những hy sinh nhỏ bé, phục vụ giáo xứ và tha nhân.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ cùng tiến ra đền thờ thánh Phê-rô Thi và thánh Phê-rô Đường trong khuôn viên trung tâm hành hương để kính viếng hai vị thánh quê hương của Giáo xứ.

Ước mong mỗi khách hành hương đến với TTHH các thánh Tử đạo Việt Nam- Sở Kiện luôn được Lời Chúa soi dẫn, làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Ki-tô và chiếu tỏa Tin Mừng ấy cho nhiều người khác.

BTT TTHH Sở Kiện

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org