Trò chơi ô chữ – Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa

Đáp án: Trò chơi ô chữ – Lễ Giáng Sinh

1. Maria            

2. Bêlem                    

3. Qui-ri-ni-ô         

4. Na-da-rét

5. Nguyệt Quế     

6. Chăn chiên                  

7. Hài Nhi         

8. Kiểm tra dân số

9. Đa -vít            

10. Giáng sinh           

11. Thông           

12. Máng cỏ

13. Ngôi Hai            

14. Thiên Sứ.

Từ khóa: MERRY CHRISTMAS                       

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org