Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XVII thường niên – Năm B

o chu tuan 17 tn b

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XVI thường niên – Năm B

1. Nghỉ ngơi          

2.  Ăn uống                    

3.  Thuyền         

4. Đường bộ          

5. Chạnh lòng thương

6. Chiên                 

7. Maccô              

8. Dạy dỗ     

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!                

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org