Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XV thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XIV thường niên – Năm B

1. Na-da-rét          

2. Bác thợ                    

3.  Quê           

4. Phép lạ          

5. Sabát

6. Vấp ngã               

7. Đặt tay              

8. Hội đường                      

9. Rẻ rúng      

10. Ngạc nhiên

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org