Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XIV thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XIII thường niên – Năm B

1. Trưởng hội đường             

2. Tức khắc                

3. Gần chết                             

4. Băng huyết

5. Giaia                                  

6. Mười hai năm          

7. Lách                                               

8. Phát run lên

9. Sững sờ                             

10. Bình an                   

11. Ta-li-tha-um                     

12. Sờ vào áo

13. Ngủ                                 

14. Chế nhạo

Từ Khóa: Đức Tin Chữa Lành

Mời các bạn cũng thử sức với ô chữ kỳ này !

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org