Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật V Thường niên – Năm A

Em hãy đọc Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên A để có thể tìm ra đáp án của các ô chữ bên dưới nhé!

Phúc Âm: Mt 5, 13-16

“Các con là sự Sáng thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Đáp án: Chúa Nhật IV thường niên 2023 – Năm A

1. Tâm hồn

2. Trên núi

3. Yêu mến

4. Dân chúng

5. Nước Trời

6. Hiền lành

7. Được

8. Cơ nghiệp

9. An ủi

10. Công chính

11. Thiên Chúa

12. Thương xót

13. Ước ao

14. Tâm hồn trong sạch

15. Chiến tranh

16. Tiên tri

17. Trên trời

Từ khóa: HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI

Để ghi nhớ từ khóa của bài Ô chữ hôm nay, em cố gắng đọc thuộc bài thơ dưới đây nhé.

Phúc thật Tám mối

Là đường Chúa đi,

Đường đầy gian nguy,

Nhưng đầy ân sủng.

Phúc thật Tám mối

HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI,

Lời Chúa gọi mời,

Em nên nhân chứng,

Yêu thương, phục vụ,

Hạnh phúc dường bao!

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org