Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Đáp án: Trò chơi ô chữ – Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa

1. Viên mãn

2. Dân ngoại

3. Anh em

4. Làm nghĩa tử

5. Ápba cha ơi

6. Chúa Thánh Thần

7. Phụ nữ

8. Con

9. Quyền quý

10. Những người chăn chiên

11. Hài nhi Giêsu

12. Gia súc

13. Đức Maria

Từ khóa: Vâng Phục Ý Chúa

Ghi Nhớ: Em hãy đọc thuộc bài thơ sau đây để nhớ lại từ khóa của bài Tin Mừng nhé. Xin Mẹ Maria che chở và giữ gìn em!

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Mẹ là Mẹ chúng con.

Mẹ ơi, con yêu mẹ,

Con nguyện noi gương Mẹ,

Say mê nghe Lời Chúa,

Suy ngẫm và thực hành,

Để VÂNG PHỤC Ý CHÚA,

Nên nhân chứng tình yêu.

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org