Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật IV thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật III thường niên B

1. Gioan Tiền Hô

2. Thời kỳ đã mãn

3. Trong thuyền

4. Ông Simon

5. Đánh cá

6. Rao giảng Tin Mừng

7. Đi theo Người

8. Quăng lưới xuống biển

9. Tin

Từ Khóa: HÃY SÁM HỐI

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này !

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]