Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật IV thường niên 2023 – Năm A

Em hãy đọc Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên A để có thể tìm ra đáp án của các ô chữ bên dưới nhé!

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Đáp án: Chúa Nhật III thường niên 2023 – Năm A

1. Chia rẽ

2. Nhân danh

3. Hòa thuận

4. Lời ăn tiếng nói

5. Chuyện bè phái

6. Chia năm xẻ bảy

7. Gioan Tiền Hô

8. Galilê

9. Nadarét

10. Ngôn sứ Isaia

11. Dơvulun và Náptali

12. Simôn

13. Bừng lên

14. Đánh cá

15. Đánh lưới người

Từ khóa: RAO GIẢNG TIN MỪNG

Bài thơ dưới đây sẽ giúp em nhớ lại từ khóa của bài Tin Mừng.

Chúa Nhật Lời Chúa

Nhắc em nhớ rằng”

Lời Chúa là đèn,

Soi dọi bước chân;

Ánh sáng Thiên Ân,

Dẫn đường Hạnh Phúc.

Em nghe Lời Chúa,

Để gẫm, để suy,

Cố gắng thực thi,

RAO GIẢNG TIN MỪNG

Nước Trời đã đến.

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org