Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật III Thường Niên B

TẢI VỀ FILE PDF

TẢI VỀ FLIE WORD

Đáp án ô chữ kỳ trước – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B

1. Hai môn đệ

2. Đức mến

3. Anrê

4. Đấng Mêsia

5. Một ngày

6. Gioan Baotixita

7. Dân Itrael

8. Giờ thứ mười

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này !

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]