Trò chơi ô chữ – Chúa nhật I mùa Vọng – Năm C

chúa nhật i mùa vọng c

Đáp án ô chữ kỳ trước: Lễ Chúa Kitô Vua

1. Làm chứng             

2. Do Thái                  

3. Chúa Giêsu                        

4. Vua            

5. Đức Kitô                

6. Thế gian                 

7. Thượng tế                          

8. Rôma          

9. Không thuộc về      

10. Chiến đấu             

11. Gioan

Từ khóa: CHÚA KITÔ VUA

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org