Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước:  Mùng Ba Tết Nguyên Đán

1. Đầy tớ          

2. Khả năng                    

3.  Thanh toán          

4. Nén       

5. Trung thành

6. Hà khắc              

7. Đào lỗ              

8. Khá lắm                     

9. Chủ ngân hàng      

10. Buôn bán

11. Dụ ngôn           

12.  Gây lời                 

13. Vô dụng              

14. Niềm vui     

15. Tồi tệ

Từ khóa:  THÁNH HÓA CÔNG VIỆC

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]