Trò chơi ô chỗ – Chúa nhật XXVII thường niên – Năm C

Đáp án: Chúa nhật XXVI thường niên C

1. Lazarô                    

2. Lòng ông Apraham                        

3. Linh đình

4. Thương xót             

5. Bất hạnh                                         

6. Cảnh cáo

7. Chốn cực hình        

8. Các ngôn sứ                                   

9. Chẳng tin

Từ khóa: Lòng bác ái

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org