Tĩnh tâm kết thúc năm Tân Sửu giáo hạt Thanh Oai

Thứ Hai, ngày 13/12/2021, quý cha đang phục vụ tại giáo hạt Thanh Oai đã về giáo xứ Đàn Giản tĩnh tâm tháng 12 và tổng kết năm Tân Sửu 2021.

8h30 quý cha cầu xin ơn Chúa Thánh Thần khai mạc cuộc họp. Mở đầu cuộc họp, cha quản hạt Bruno Nguyễn Văn San đã giới thiệu quý cha được Bề Trên Giáo Phận bổ nhiệm về làm mục vụ trong giáo hạt Thanh Oai: Cha Giuse Nguyễn Văn Thực thay cho cha Giuse Nguyễn Văn Lợi chính xứ Thượng Lao, Cha Giuse Nguyễn Văn Thắng thay cho cha Giuse Mai Xuân Thùy chính xứ Tân Hội, Cha An tôn Nguyễn Ngọc Sáng thay cha Giuse Phạm Văn Tụ chính xứ Đại Ơn, Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên thay cha Gioan Nguyễn Mạnh Hùng chính xứ Trình Xá, cha Anton Nguyễn Văn Quyết phó xứ Lưu Xá. Tiếp đến cha thông báo trong giáo hạt Thanh Oai có giáo họ Thanh Lãm được nâng lên thành giáo xứ. Sau những thông báo của cha quản hạt, quý Cha tiếp tục trao đổi các công việc trong Giáo hạt.

Cha Giuse Nguyễn Văn Hải, trưởng Ban Caritas Giáo hạt đã thông báo về việc ban Caritas giáo hạt đã giúp cho cộng đoàn giáo xứ An Hòa khi bị phong tỏa vì đại dịch bệnh Covid-19 vừa qua với tổng số tiền là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó cha Giuse mời gọi quý cha trong giáo hạt, giáo xứ nào mà chưa có ban caritas thì xin thành lập và kiện toàn lại. Ngoài ra cha cũng có ý định vào dịp mùa Chay năm 2022 mỗi thành viên trong ban Caritas góp 1000 đồng mỗi ngày để giúp cho miền truyền giáo vùng Hòa Bình.

Tiếp đến quý cha đã kiện toàn lại các ban và thành lập ban mới là Ban Hôn Nhân và gia đình, sau đây là các tiểu ban:

1.      Ban giáo Lý – Cha Phêrô Nguyễn Văn Huy

2.      Ban ơn gọi – Cha Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

3.      Ban Thiếu Nhi – Cha Luca Nguyễn Văn Trì. Phó Ban Thiếu Nhi – Cha Antôn Lê Văn Quyết

4.      Ban giới Trẻ – Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

5.      Ban Hôn Nhân và Gia Đình – Cha Giuse Nguyễn Văn Thắng

6.      Ban Phụng tự – Cha Phêrô Nguyễn Phú Hùng

7.      Ban truyền thông – Cha Giuse Nguyễn Khắc Trường

8.      Ban Tu Sỹ – Cha Giuse Nguyễn Văn Tuy

9.      Ban Giáo Dân – Cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh

10. Ban Thánh Nhạc – Cha Giuse Nguyễn Văn Linh

11. Ban Caritas – Cha Giuse Nguyễn Văn Hải

12. Ban Truyền Giáo – Cha Giuse Nguyễn Văn Thực. Phó Ban – Cha Giuse Trần Tiến Thạo. 

13.  Thủ Quỹ – Cha Giuse Phạm Đức Văn

14. Thư Ký – Cha Phêrô Phạm Văn Hùng

Trước khi kết thúc cuộc họp, cha Giuse Phan phạm Đức Văn, quản xứ An Hòa đã thay lời cho Cha phó Giuse Trần Xuân Thắng và cộng đoàn giáo xứ An Hòa, xin hết lòng cám ơn Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Cha Laurenso, quý cha, các giáo xứ, các giáo họ, các vị ân nhân xa gần đã không ngừng cầu nguyện thăm hỏi, động viên, chia sẻ giúp đỡ cộng đoàn giáo xứ An Hòa trong dịp đại dịch Covid vừa qua. 

Sau khi kết thúc buổi họp quý cha đã chầu Thánh thể và dùng bữa cơm trong tình huynh đệ.

BTT Giáo hạt Thanh Oai

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org