Tiếp nhận tân hội viên Caritas tại giáo hạt Phủ Lý và Nam Định

Trong tháng 9/2022, Caritas Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội đã trao giấy chứng nhận cho 1.438 tân hội viên được chính thức gia nhập Caritas Việt Nam. Các tân hội viên đến từ các giáo xứ và giáo họ trong hai giáo hạt Phủ Lý và Nam Định.

Để trở thành hội viên Caritas Việt Nam, các tân hội viên đã được quý Cha đặc trách Caritas Giáo hạt hướng dẫn, học hỏi để hiểu về sứ mạng và linh đạo của Caritas Việt Nam. Với thiện chí và nhờ sự hiểu biết về Caritas, sau khi đã cầu nguyện, họ quyết định làm đơn xin trở thành hội viên Caritas Việt Nam, để dấn thân cộng tác vào công tác bác ái của giáo hội. Các tân hội viên đến từ các giáo xứ Phủ Lý (195 hội viên), Châu Thuỷ (492 hội viên), Bảo Long (363 hội viên), Như Thức (89 hội viên), và giáo họ Kim Tân thuộc xứ Kim Bảng (299 hội viên).

Trong ngày trao giấy chứng nhận hội viên tại các giáo xứ, Cha Giám đốc Caritas (TGP) Hà Nội, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang đã gặp gỡ và chia sẻ với các tân hội viên về tinh thần và sứ mạng của người làm bác ái. Ngài nhắc nhớ rằng: làm bác ái là một ơn gọi đến từ Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy tâm hồn của mỗi tân hội viên và mời gọi họ làm bác ái theo linh đạo Caritas Việt Nam, linh đạo Kitô giáo. Làm bác ái không chỉ là cho đi vật chất tiền bạc, nhưng hơn hết là cho đi chính mình, sự nâng đỡ, lời động viên, nụ cười, và nhất là cho đi sự tha thứ khi bị xúc phạm hay làm tổn thương.

Trong Thánh lễ trao giấy chứng nhận, các tân hội viên được nhắc nhớ tới hy lễ hiến tế của Chúa trên thập giá; rằng Ngài đã làm gương cho chúng ta bằng cách chính Ngài đã yêu chúng ta trước và mời gọi chúng ta hãy bắt chước và sống tình yêu đó cho tha nhân. 

Nghi thức trao giấy chứng nhận cho các tân hội viên diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và sốt sắng. Qua lời cầu nguyện, Cha Giám đốc cầu xin ơn của Chúa xuống trên các tân hội viên. Nghi thức này muốn diễn tả sự khiêm tốn của người hội viên cậy dựa vào ơn Thiên Chúa thánh hoá và giúp sức khi họ thực hành công việc bác ái. Thúc đẩy các hội viên ý thức sâu xa những việc bác ái họ làm là làm cho Chúa và vì tình yêu Chúa, chứ không phải vì danh lợi trần tục nào khác. Theo tinh thần của lời kinh quảng đại hiến dâng mà các hội viên Caritas đọc mỗi ngày:

Lạy Chúa Giêsu, / xin dạy con biết sống quảng đại, / biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, / biết cho đi mà không tính toán, / biết chiến đấu mà không sợ thương tích, / biết làm việc mà không tìm an nghỉ, / biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác, / hơn là biết mình đã hành động theo Thánh Ý Chúa. / Amen.

Vp. Caritas TGP Hà Nội

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org