Thường huấn Hội đồng Mục vụ tại giáo hạt Thanh Oai

Chúa nhật ngày 24/01/2021 Giáo hạt Thanh Oai tổ chức chương trình thường huấn Hội đồng Mục vụ (HĐMV) và các Ban Hành giáo (BHG) tại nhà thờ giáo xứ Canh Hoạch. Hiện diện trong buổi thường huấn có sự hiện diện của Cha Đặc trách Ủy ban Giáo dân (UBGD) Giuse Nguyễn Văn Liên, Cha quản hạt Thanh Oai Brunô Nguyễn Văn San, quý cha đặc trách UBGD của 7 giáo hạt, đại diện quý HĐMV, BHG của các giáo xứ và giáo họ thuộc giáo hạt Thanh Oai.

Nhằm nâng cao tinh thần phục vụ và huấn luyện giáo dân làm việc tại các giáo xứ và giáo họ, UBGD Tổng Giáo phận sẽ tổ chức chương trình thường huấn cho các thành viên  Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Hành giáo trên toàn Tổng Giáo phận vào mỗi tháng một giáo hạt.

Vào lúc 08g00, sau lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh, chính xứ Canh Hoạch có lời chào và giới thiệu các thành phần tham dự trong đợt thường huấn.

Kế đến, cha Giuse Nguyễn Văn Nam chính xứ Lỗ Xá, chia sẻ về đề tài mô hình tương quan giáo xứ và các giáo họ. Mỗi giáo xứ có phân định địa hạt rõ ràng với số lượng tín hữu cư trú trong đó (x. GL đ.518). Giáo xứ là đơn vị cơ bản cấu tạo thành Giáo hội Công giáo. Nhiều giáo xứ được tổ chức thành một giáo phận dưới quyền một Giám mục. Tất cả các giáo phận trên thế giới làm nên Giáo Hội toàn cầu dưới quyền Đức Giáo Hoàng, là Giám mục Roma. Linh mục được trao trách nhiệm coi sóc giáo xứ gọi là Cha xứ, là người đứng đầu, đóng vai trò lãnh đạo giáo xứ như một người cha trong gia đình thiêng liêng của các con cái Chúa. Cha xứ là chủ chăn riêng của giáo xứ đã được giao phó, và thi hành việc săn sóc mục vụ phục vụ cộng đoàn được ủy thác dưới quyền của Giám mục giáo phận, ngõ hầu chu tất nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và quản trị đối với cộng đoàn ấy, với sự cộng tác của các linh mục khác hoặc với các phó tế và cả sự hợp lực của các giáo dân, theo quy tắc luật định (x. GL đ.519).

Bên cạnh đó, cha đặc trách UBGD Giuse Nguyễn Văn Liên cũng hướng dẫn và cắt nghĩa chi tiết, để giúp cho mọi thành phần tham dự hiểu rõ hơn về Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, và tầm quan trọng của mỗi thành viên trong Ban Hành giáo các giáo xứ, giáo họ.

Sau đó là giờ đóng góp ý kiến, và giải đáp những thắc mắc, giúp cho mọi người nắm chắc hơn về Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, và đem ra thực hành tại các giáo xứ, giáo họ của mình.

Vào lúc 11h00, cộng đoàn cùng sốt sáng tham dự Thánh lễ tạ ơn do cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự.

HĐMV và BHG là những cộng tác viên trực tiếp và đắc lực của Cha xứ trong công việc tông đồ, thiết nghĩ những khoá học như thế này, tuy ngắn ngủi, nhưng mang lại nhiều hiệu quả trong công việc phục vụ Nước Trời tại mỗi giáo xứ, giáo họ.

Nguyện chúc cho các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ và ban hành giáo các giáo họ trong giáo hạt Thanh Oai dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để luôn sẵn sàng dấn thân, phục vụ và làm gương sáng cho mọi người.

Cha xứ Canh Hoạch Gioan Nguyễn Huy Thịnh chào đón và giới thiệu các thành phần tham dự
Cha Giuse Nguyễn Văn Nam, chia sẻ về đề tài mô hình tương quan giáo xứ và các giáo họ
Cha đặc trách UBGD Giuse Nguyễn Văn Liên cắt nghĩa chi tiết Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Thánh lễ tạ ơn do Cha Tổng Đại diện Antôn chủ sự

BTT Giáo hạt Thanh Oai

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]