Thông báo truyền chức linh mục năm 2022

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 28 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Linh mục cho các Phó tế có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội vào lễ Thánh Phanxicô Xaviê lúc 09h30 sáng, ngày 03 tháng 12 năm 2022, tại Nhà thờ giáo xứ Đại Ơn (xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội):

1. Tôma Nguyễn Quang Cao, sinh năm 1989, Giáo xứ Sơn Miêng

2. Giuse Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1983, Giáo xứ Cẩm Sơn

3. Phaolô Trần Xuân Dũng, sinh năm 1984, Giáo xứ Xuân Bảng

4. Giuse Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 1987, Giáo xứ Cẩm Cơ

5. Antôn Bùi Văn Hoạt, sinh năm 1989, Giáo họ Dương Phạm, Giáo xứ Gia Trạng

6. Giuse Đỗ Hữu Huynh, sinh năm 1986, Giáo xứ Hòa Khê

7. Giuse Chu Mạnh Linh, sinh năm 1987, Giáo xứ Tường Loan

8. Giuse Đỗ Văn Long, sinh năm 1987, Giáo xứ Tiêu Hạ

9. Gioan Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1988, Giáo xứ Mang Sơn

10. Giuse Trần Xuân Vị, sinh năm 1989, Giáo xứ Phú Ốc

11. Gioan Trần Văn Viện, sinh năm 1990, Giáo xứ Thiện Mỹ

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư phản ánh cần phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

NB: Xin quý Cha đọc thông báo này tại các nhà thờ trong các Thánh lễ của 3 Chúa Nhật: 30/10; 6/11 và 13/11. Xin niêm yết thông báo này tại bảng tin giáo xứ. Xin cám ơn. 

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org