Thông Báo – Thánh Lễ Truyền chức Linh mục năm 2018

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, sẽ cử hành Thánh lễ và truyền chức Linh mục của Chúa Kitô cho những Phó tế có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội, vào lúc 9:00 sáng thứ Ba ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội.

1. Gioan Trần Văn Chiều (giáo xứ Công Xá, Lý Nhân, Hà Nam)

2. Giuse Vương Văn Đệ (giáo xứ Hoàng Nguyên, Phú Xuyên, Hà Nội)

3. Giuse Nguyễn Anh Đua (giáo xứ Động Linh, Duy Tiên, Hà Nam)

4. Giuse Trần Khắc Hạnh (giáo xứ Đồng Đội, Vụ Bản, Nam Định)

5. Phêrô Nguyễn Quang Khánh (giáo xứ Động Linh, xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam)

6. Giuse Đỗ Văn Kiên (giáo xứ Tân Độ, Phú Xuyên, Hà Nội)

7. Phêrô Trần Ngọc Lâm (giáo xứ Đồng Yên, Lý Nhân, Hà Nam)

8. Phaolô Vũ Đức Long (giáo xứ Nam Định, Tp. Nam Định)

9. Giuse Nguyễn Mạnh Tâm (giáo xứ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội)

10. Giuse Trần Văn Thắng (giáo xứ Tân Độ, Phú Xuyên, Hà Nội)

11. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) (giáo xứ Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội)

12. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) (giáo xứ Tầm Khê, Duy Tiên, Hà Nam)

Xin kính mời các cha và anh chị em đến sốt sáng cử hành phụng vụ và cầu nguyện cho những vị thụ phong được tràn đầy ơn Chúa trợ giúp trong sứ vụ linh mục để phục vụ Hội Thánh.

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội