Thông báo: Thánh lễ hành hương các thánh tử đạo và làm phép mặt bằng xây dựng tại Sở Kiện

VĂN PHÒNG TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
Số:03/2024/TG-TTGMHN

Kính thưa quý Đức Hồng y, quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tín hữu Tổng Giáo phận Hà Nội.

Với lòng sùng mộ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và để tri ân các bậc tiền nhân, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên, sau khi tham khảo ý kiến Ban Tư vấn và Hội đồng Linh mục, quyết định cải tạo và xây dựng các công trình phụ trợ cho Trung tâm Hành hương kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sở Kiện.

Văn Phòng Toà Tổng Giám mục Hà Nội xin trân trọng thông báo và kính mời Đức Hồng y, quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em về hành hương kính các thánh tử đạo, dâng Thánh lễ và tham dự nghi thức làm phép mặt bằng xây dựng tại Trung tâm Hành hương kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Sở Kiện, lúc 9h30, thứ Sáu, ngày 05/4/2024, do Đức Tổng Giám mục Giu-se chủ sự.

Chương trình cụ thể như sau:

– 08h00: Quý cha ngồi tòa giải tội, mở cửa nhà Thánh tích cho khách hành hương viếng (xin quý Cha trong Giáo hạt Phủ Lý vui lòng đến sớm để giải tội)

– 9h45: Rước đoàn đồng tế

– 10h00: Thánh lễ tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường

– 11h15: Viếng các Thánh Tử Đạo

– 11h30: Nghi thức làm phép mặt bằng xây dựng

Kính xin các Đấng bậc và anh chị em cầu nguyện cho công trình của chúng ta sớm được hoàn thành.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

Văn Phòng Toà Tổng Giám Mục Hà Nội

Chánh Văn Phòng
Linh mục Alphongso Phạm HùngFacebookTwitterEmailPrint

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org