Thông báo: Phiên khai mạc cuộc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha François Pallu cấp Giáo phận

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

THÔNG BÁO

V/v MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO TÔI TỚ
ĐỨC CHA FRANÇOIS PALLU CẤP GIÁO PHẬN

Đức Cha François Pallu, M.E.P (1626-1684)

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Vào ngày 09 tháng 10 năm 2023, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã nhận được Nihil Obstat (không có gì cản trở) của Bộ Phong Thánh về việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức cha François Pallu, M.E.P (1626-1684). Ngài là đấng đồng sáng lập Hội Thừa Sai Paris và là vị Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Đàng Ngoài (1659-1679).

Với việc đồng thuận của Tòa Thánh, phiên khai mạc của cuộc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha François Pallu cấp Giáo phận và Thánh Lễ cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước và phong thánh sẽ được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Thời gian cụ thể:
– 9:00 Phiên khai mạc cuộc điều tra
– 10:00 Thánh lễ đại triều

Xin quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn cùng hiệp thông và cầu nguyện cho tiến trình mở án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức cha François Pallu được diễn ra theo như ý Chúa muốn.

Trân trọng,
Văn phòng Tòa TGM Hà Nội

———————————
Sắc chỉ: công bố Bản kiến nghị án phong chân phước và phong thánh của Đức cha Francois Pallu cấp Giáo phận
Các bước trong tiến trình tuyên phúc và tuyên thánh

________________________________
Ban Truyền Thông TGP Hà Nội sẽ trực tiếp trên các kênh để cộng đoàn cùng hiệp thông tham dự:

– Kênh 01: TGP Hà Nội
– Kênh 02: Thánh lễ và Kinh nguyện
– Kênh 03: facebook.com/tgphanoi1

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org