Thông báo ngày lễ tạ ơn cầu nguyện cho quý HĐMVGX và các BMV tân cử

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

    ỦY BAN GIÁO DÂN

 

THÔNG BÁO

NGÀY LỄ TẠ ƠN – CẦU NGUYỆN

CHO QUÝ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ VÀ CÁC BAN MỤC VỤ TÂN CỬ

 

Kính thưa quý Cha Quản hạt, quý Cha xứ cùng quý Cha Giám quản.

Được sự hướng dẫn và cho phép của Đức Tổng Giám mục Giuse, UBGD chúng con tổ chức ngày lễ Tạ ơn – Cầu nguyện cho quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) và các Ban Mục vụ (BMV) tân cử (niên khóa 2020 – 2024) trong toàn Tổng Giáo Phận.

Thời gian: Thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện – Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Thành phần tham dự: Quý Cha Quản hạt; Cha xứ, Cha phó giáo xứ Sở Kiện; quý Cha phục vụ UBGD; thành viên trong HĐMVGX và các BMV giáo họ trong toàn Tổng Giáo Phận.

Diễn tiến:

+ 07g00: Ghi danh – Trao phát tài liệu

+ 07g30: Tập trung – Khởi động

+ 07g45: Diễn văn khai mạc (Cha Đặc trách UBGD)

+ 08g00 – 08g40: Thuyết trình I (Cha Đặc trách UBGD Giáo Tỉnh)

+ 08g45 – 09g20: Thuyết trình II (Cha Tổng Đại Diện Antôn Nguyễn Văn Thắng)

+ 09g30 – 10g15: Lời Cha chung (Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên)

+ 10g30: Thánh lễ (Đức TGM Giuse chủ sự)

+ Sau Thánh lễ: Tiệc mừng

 

Ủy Ban chúng con kính xin quý Cha xứ, cha Giám quản đăng ký số tham dự viên cho Cha đặc trách UBGD Giáo hạt.

Thời gian đăng ký từ ngày thứ Hai (23/11) – thứ Hai (30/11). 

Con kính cảm ơn quý Cha!

Bảo Long, ngày 22 tháng 11 năm 2020

Giuse Nguyễn Văn Liên
Lm. Đặc Trách UBGD. TGP

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org