Thông báo: Khánh thành Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

 40 Nhà Chung – Hà Nội

THÔNG BÁO

LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

TẠ ƠN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI HĐGM VIỆT NAM LẦN THỨ XV

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Nghi thức Khánh thành – Thánh hóa Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi để tạ ơn và bế mạc Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XV được cử hành vào thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022 với sự hiện diện của các Đức Giám mục.

8h15: Nghi thức khánh thành và thánh hóa Trung tâm Mục vụ.

9h00: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội.

Rất mong quý Cha và anh chị em đến hiệp thông để tạ ơn và cầu nguyện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tổng Giáo phận Hà Nội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2022

                                                                                Trân trọng,

Văn phòng Tòa TGM Hà Nội

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org