Thông báo: Khai giảng lớp giáo lý Dự tòng – Hôn nhân

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
HỌC VIỆN THẦN HỌC THÁNH PHÊRÔ LÊ TUỲ
40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đt: 02439286350
Email: hocvienpheroletuyhn2021@gmail.com

THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG – HÔN NHÂN
Được Biến Đổi Trong Tình Yêu

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi Giáo lý Hôn nhân Công giáo, Học viện Thần học thánh Phê-rô Lê Tùy khai giảng Lớp GIÁO LÝ DỰ TÒNG – HÔN NHÂN K1.

I. Mục đích

Lớp Giáo lý Dự tòng – Hôn nhân sẽ giúp cho đôi bạn:

Biết về bản thân và người khác.

Hiểu tâm lý hôn nhân và gia đình, tình yêu, tự do, và trách nhiệm trong hôn nhân.

Hiểu bản chất của tính dục trong hôn nhân.

Khám phá và tái khám phá kho tàng đức tin Kitô giáo.

Hiểu bản chất của hôn nhân và đặc tính bí tích của hôn nhân Công giáo.

Học những kỹ năng sống, cách đối thoại, quản trị và thăng tiến trong đời sống hôn nhân.

– Xây dựng tình yêu hôn nhân thánh thiện và bền chặt dựa trên nền tảng đức tin Công giáo.

II. THỜI GIAN

– Khai giảng: 18/9/2023

– Giáo lý dự tòng 6 tháng

– Giáo lý hôn nhân 3 tháng

– Lịch học: Tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần (từ 19h45 – 21h15)

Hạn đăng ký: từ ngày 04/9/23 – 18/9/2023

* Lưu ý: Người ngoài Công giáo muốn gia nhập Đạo Công giáo và kết hôn với người Công giáo, phải học cả giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân.

III. ĐỊA ĐIỂM

Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội
40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

– Phiếu đăng ký học có ảnh (theo mẫu) và 01 ảnh 3×4

– Căn cước Công dân (bản sao)

– Giấy giới thiệu của cha xứ

– Chứng nhận Rửa Tội và Thêm Sức (nếu là người Công giáo)

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

– Phòng Thường trực Tòa Tổng Giám Mục
– Đt: 02439286350

– Nt. Maria Lê Kim Yến, Thư ký Văn phòng Học viện
– ĐT: 0399254302 – Email: srle2006@gmail.com

– Lm. An-tôn Trần Văn Phú, Đặc trách Đào tạo Học viện
– ĐT: 0903414220 – Email: antonphutran83@gmail.com

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org