Thông báo: Khai giảng lớp giáo lý Dự tòng – Hôn nhân năm 2024                  

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
HỌC VIỆN THẦN HỌC THÁNH PHÊ-RÔ LÊ TUỲ

40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đt: 02439286350
Email: hocvienpheroletuyhn2021@gmail.com

I. MỤC ĐÍCH

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Giáo lý Đức tin và Giáo lý Hôn nhân Công giáo, Học viện thánh Phê-rô Lê Tuỳ khai giảng khóa II, lớp Giáo lý Dự tòng – Hôn nhân. Chương trình này giúp học viên:

Biết về bản thân và người khác.

Khám phá và tái khám phá kho tàng đức tin Ki-tô giáo.

Hiểu tâm lý hôn nhân và gia đình, tình yêu, tự do, và trách nhiệm trong hôn nhân.

Hiểu bản chất của tính dục trong hôn nhân.

Hiểu bản chất của hôn nhân và đặc tính bí tích của hôn nhân Công giáo.

Học những kỹ năng sống, cách đối thoại, quản trị và thăng tiến trong đời sống hôn nhân.

– Xây dựng tình yêu hôn nhân thánh thiện và bền chặt dựa trên nền tảng đức tin Công giáo.

II. THỜI GIAN

– Khai giảng: Thứ Hai, ngày 11/03/2024

+ Giáo lý dự tòng 6 tháng (11/03/2024 – 11/09/2024)

+ Giáo lý hôn nhân 3 tháng (11/03/2024 – 11/06/2024)

– Lịch học: Tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần từ 19:45 – 21:15

– Hạn đăng ký từ ngày 19/02/2024– 10/03/2024

Lưu ý: Người ngoài Công giáo muốn gia nhập Đạo Công giáo và kết hôn với người Công giáo, phải học cả giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân.

III. ĐỊA ĐIỂM

Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội, 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

– Phiếu đăng ký học có ảnh (theo mẫu) và 01 ảnh 3×4

– Căn cước Công dân (bản sao)

– Giấy giới thiệu của Cha xứ

– Chứng nhận Rửa tội và Thêm sức (nếu là người Công giáo)

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

– Phòng Thường trực Toà Giám mục || Đt: 02439286350

– Nt. Ma-ri-a Lê Kim Yến, Thư ký Văn phòng Học viện || Đt: 0399254302

– Lm. An-tôn Trần Văn Phú, Đặc trách Đào tạo Học viện || Đt: 0903414220

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2024

Lm. An-tôn Trần Văn Phú
Đặc trách đào tạo

 

Facebook

 

Twitter

 

Email

 

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]