Thông báo: Chương trình mừng lễ kỷ niệm 35 năm phong thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11/2023)

I – NGHI THỨC SÁM HỐI CHUNG VÀ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÒA GIẢI

 • Thứ Ba, ngày 14/11/2023
  20h00: Nghi thức sám hối chung và xét mình xưng tội
 • Thứ Tư, ngày 15/11/2023
  20h00 – 21h30: Quý cha ngồi tòa giải tội
 • Thứ Năm, ngày 16/11/2023
  Từ 20h00 đến 21h30: Quý cha ngồi tòa giải tội
 • Thứ Sáu, ngày 17/11/2023
  Từ 20h00 đến 21h30: Quý cha ngồi tòa giải tội

II – CHƯƠNG TRÌNH CÁC GIÁO XỨ VỀ HÀNH HƯƠNG VÀ MỞ CỬA NƠI LƯU GIỮ HÀI CỐT CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

1. Thứ Hai, ngày 20/11/2023

 • 9h00 – 11h30: Mở cửa nơi lưu giữ Hài cốt Các Thánh Tử Đạo
 • 9h00 – 10h30: Quý Cha ngồi tòa Giải Tội
 • 10h00: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 10h30: Thánh Lễ (Giáo xứ Cẩm Sơn, An Khoái và Văn Quán)

2. Thứ Ba, ngày 21/11/2023

 • 9h00 – 11h30: Mở cửa nơi lưu giữ Hài Cốt
 • 9h00 – 10h30: Quý Cha ngồi tòa Giải Tội
 • 10h00: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 10h30: Thánh Lễ (Giáo xứ An Phú, Đinh Đồng, Bói Hạ và Trung Hiếu)

3. Thứ Tư, ngày 22/11/2023

 • 16h30 – 20h00: Mở cửa nơi lưu giữ Hài Cốt
 • 17h30 – 18h30: Quý Cha ngồi tòa Giải Tội
 • 18h00: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 18h30: Thánh Lễ (Giáo xứ Tràng Châu và Bích Trì)

4. Thứ Năm, ngày 23/11/2023

 • 16h30 – 20h00: Mở cửa nơi lưu giữ Hài Cốt
 • 18h00: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 18h30: Thánh Lễ (Giáo xứ Lại Xá và Lan Mát)

5. Thứ Sáu, ngày 24/11/2023

 • 9h15: Nghi thức viếng Các Thánh Tử Đạo
 • 9h30: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

Sở Kiện, ngày 12 tháng 11 năm 2023

Lm. Chính xứ Giu-se Phạm Đức Văn

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org