Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Thạch Bích mừng lễ Chúa Ki-tô Vua và thăng cấp Xứ đoàn

Chúa nhật lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ, ngày 26/11/2023, Xứ đoàn An-rê tông đồ Giáo xứ Thạch Bích tổ chức mừng lễ và thăng cấp cho các đoàn sinh.

Nghi thức thăng cấp đoàn sinh bắt đầu vào lúc 8h00 với sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ Dòng thánh Phao-lô, Dòng Nữ Vương Truyền Giáo, Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện các bậc phụ huynh, quý ân nhân, các anh chị trợ tá, anh chị huynh – dự trưởng, và hơn 1000 thiếu nhi của Giáo xứ Thạch Bích.

Nghi thức bắt đầu với việc Cha phó Giu-se Lương Văn Chính làm phép khăn. Kế đó các ngành của Xứ đoàn đứng lên nhắc lại khẩu hiệu và quyết tâm của ngành mình. Đồng thời, các em đã dõng dạc tuyên hứa: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chọn Chúa mỗi ngày, biết thưa ‘xin vâng’ với Chúa trong mỗi hành vi của chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và theo Chúa mà không lo sợ. Xin làm cho chúng con trở nên bạn hữu của Chúa. Chúa đã kêu gọi chúng con, và làm cho chúng con trở nên những chứng nhân trước mặt mọi người, về các điều chúng con đã thấy và đã nghe, những điều chúng con đã tin và đã sống, để mọi người cùng với chúng con, nhận biết Chúa là Chúa duy nhất. Amen.”

Kết thúc nghi thức, các đoàn sinh sốt sắng bước vào Thánh lễ mừng Chúa Ki-tô Vua vũ trụ vào lúc 9h00 do Cha phó Giu-se chủ tế. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Cha phó có lời chúc mừng các bạn thiếu nhi được thăng cấp. Cùng với việc được nâng cấp trong Xứ đoàn, Cha phó hy vọng các em cũng được thăng tiến trong đức tin và đức mến.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Cha phó Giu-se gợi lại với cộng đoàn và các em thiếu nhi về khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-su. Người là Vua dân Do Thái nhưng cũng chịu phép rửa để trở nên con Thiên Chúa. Chúa Giê-su khác với các vị vua trần thế, họ thích quyền lực, giàu sang phú quý, còn Người là một vị vua yêu thương, phục vụ trong khiêm nhường và hay tha thứ. Vị vua cai trị mọi việc trong sự thật và công lý, Người sẵn sàng trút bỏ ngôi báu vinh quang đến trần gian sống cùng con người. Từ đó, Cha Giu-se mời gọi các em thiếu nhi  hãy noi gương Vua Ki-tô, yêu thương, phục vụ mọi người trong khiêm nhường, biết tha thứ và làm chứng cho sự thật để xứng đáng và làm chứng cho danh hiệu Vua Ki-tô.

Ước mong cho Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể An-rê tông đồ ngày một thăng tiến trong sự hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau sống tốt hơn trong đời sống đức tin và trong chính cuộc sống hằng ngày.

BTT Gx. Thạch Bích

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org