Thánh lễ khởi công xây dựng Đền thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân tại Giáo họ Trương Cói

Được sự cho phép và khích lệ của Bề trên Tổng Giáo phận, sáng thứ Ba, ngày 12/3/2024, Giáo họ Trương Cói thuộc Giáo xứ Hà Ngoại hân hoan hiệp dâng Thánh lễ khởi công xây dựng Đền thánh tử đạo quê hương Phê-rô Đoàn Văn Vân. Đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự khởi đầu của công trình linh thiêng tại Giáo họ.

Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân (thầy giảng, tử đạo ngày 25 tháng 5 năm 1857) là người con quê hương Giáo họ Trương Cói. Ngài chịu tử đạo tại Giáo xứ Nỗ Lực, thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 1857. Lúc đó, ngài đang giữ vai trò là người quản lý của Giáo xứ.

Hiện diện trong Thánh lễ khởi công có Cha Quản xứ Bru-nô Nguyễn Văn San, Cha Phê-rô Trần Văn Vũ, phó thường trực Giáo xứ Hà Ngoại, quý cha đồng tế và đông đảo bà con trong Giáo xứ.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha An-tôn Trịnh Duy Công, chính xứ Đồng Đội đã nhấn mạnh đến việc vun đắp xây dựng công trình đức tin. Công trình ấy được cụ thể hóa bằng việc cùng nhau xây dựng ngôi Đền kính Thánh tử đạo quê hương của Giáo họ Trương Cói.

Ngay sau Thánh lễ, quý Cha đã dâng lời nguyện và rảy nước thánh chúc lành trên phần đất sẽ được khởi công xây dựng.

Nguyện xin Chúa chúc phúc cho công trình xây dựng Đền thánh của Giáo họ Trương Cói sớm được hoàn thành tốt đẹp theo ý Chúa. Cách riêng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, mọi Ki-tô thêm lòng yêu mến Chúa và bắt chước các nhân đức ngài để lại mà làm sáng danh Chúa giữa thế giới còn nhiều thử thách hôm nay.

Giáo xứ Hà Ngoại

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org