TGP Hà Nội: Mừng Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Sáng Chúa Nhật 28/5/2023, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên đã chủ sự Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện trân quý của Đức Hồng Y Phê-rô, Đức cha Lô-ren-sô, Cha Tổng Đại diện An-tôn, quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý khách cùng cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn cùng tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria qua nghi thức dâng hoa của quý chị đến từ Giáo xứ Thánh An-tôn, Giáo phận Hải Phòng.

Khởi đi từ các bài đọc trong Thánh lễ, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh đến sự “Quy tụ” của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng quy tụ muôn dân. Chính Chúa Thánh Thần liên kết mọi người nên một. Ngài đến để ban sức mạnh cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Ngài hiện diện từ khi sáng tạo vũ trụ. Ngài hiện diện để nâng đỡ công trình quan phòng của Thiên Chúa, để soi sáng và nâng đỡ chúng ta.

Ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mỗi chúng ta. Qua đó, Đức TGM Giu-se cũng mời gọi cộng đoàn hãy mở lòng cộng tác với Ngài để trở nên con người hoàn hảo, đồng thời cùng với Chúa Thánh Thần loan báo Tin mừng và trở nên chứng nhân của Đấng Phục Sinh giữa lòng đời hôm nay.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” lệnh truyền đó của Chúa Giê-su hôm nay cũng được chuyển đạt đến mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Ước mong, mọi con dân trong Tổng Giáo Phận luôn hăng say lên đường với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhiệt tâm làm chứng cho sự thật, cho Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa trong thời đại hôm nay như các Tông đồ ngày xưa.

BBT

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org