Tân linh mục Antôn Lê Văn Quyết về dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ

Vào lúc 17h00, ngày Chúa nhật 5/12/2021, tân Linh mục Antôn Lê Văn Quyết đã về giáo xứ Đồng Trì dâng Thánh lễ tạ ơn sau khi ngài được Đức Tổng giám mục Giuse truyền chức linh mục vào ngày 3/12/2021 vừa qua. Thánh lễ tại giáo xứ Đồng Trì là thánh lễ thứ hai ngài cử hành sau Thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Phù Tải quê hương của ngài. Tân linh mục Antôn trước khi chịu chức đã được bề trên cử về giúp mục vụ tại giáo xứ Đồng Trì trong hơn 1 năm. 

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha xứ Giuse Nguyễn Cường Khang đã giới thiệu với cộng đoàn tân linh mục Antôn sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay. Mở đầu thánh lễ, Cha Antôn ngỏ lời cảm ơn Cha xứ Giuse đã cho ngài được về dâng Thánh lễ tại ơn tại giáo xứ. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn những lời cầu nguyện, những sự giúp đỡ bằng cách này hay cách khác của cộng đoàn giáo xứ tới ngài trong thời gian ngài giúp mục vụ tại giáo xứ. Đồng thời, ngài cũng xin quí cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho 15 tân linh mục vừa mới chịu chức cách chung, và đối với ngài cách riêng để các ngài chu toàn cho sứ vụ mà giáo hội đã trao phó. 

Thánh lễ đã được tiếp diễn trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sáng của cộng đoàn tham dự.

Cuối thánh lễ, vị đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ nói lên tâm tình chúc mừng tân linh mục Antôn và chúc ngài luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và thi hành tốt những sứ vụ mà bề trên trao phó. Đồng thời, vị đại diện cũng xin tân linh mục luôn cầu nguyện cho giáo xứ để giáo xứ ngày một thăng tiến hơn.

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ