Ra mắt xứ đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Giáo xứ Đại Lại và các thánh Anh hài Giáo xứ Tiên Hào

Vào lúc 10h00 và 16h00, ngày 20/8/2023, tại nhà thờ hai Giáo xứ Đại Lại và Tiên Hào đã diễn ra Thánh lễ ra mắt xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Đa-minh Sa-vi-ô Đại Lại và xứ đoàn các thánh Anh hài Tiên Hào.

Nghi thức ra mắt do Cha Tuyên úy liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận Giu-se Đào Trọng Thành chủ sự.

Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Tuyên úy Hiệp đoàn Martino Thọ Giáo hạt Nam Định Gioan Bao-ti-xi-ta Mai Văn Trường, Cha Tuyên úy xứ đoàn An-tôn Phạm Văn Giảng, quý thầy chủng sinh, quý sơ, các huynh – dự trưởng, Ban Giáo lý, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban Mục vụ các giáo họ, các em thiếu nhi và đông đảo quý phụ huynh.

Sau ba năm chuẩn bị, học hỏi và huấn luyện phong trào TNTT cho các em thiếu nhi, dưới sự quan tâm của Cha xứ An-tôn, quý thày giúp xứ, quý sơ cùng Ban Giáo lý, đoàn TNTT Giáo xứ Đại Lại và Tiên Hào dần được hình thành và đến nay đã được chính thức ra mắt, hòa mình vào sức sống trong phong trào TNTT của Tổng Giáo phận.    

Đoàn TNTT Đa-minh Sa-vi-ô Đại Lại có tổng số 308 đoàn sinh được chia thành 4 ngành: Chiên con 56 em, Ấu nhi 78 em, Thiếu nhi 83 em, và Nghĩa sĩ 91 em. Đoàn TNTT các thánh Anh hài Tiên Hào có tổng số 242 đoàn sinh chia thành 4 ngành: Chiên con 60 em, Ấu nhi 75 em, Thiếu nhi 77 em và Nghĩa sĩ 30 em. Cả hai Xứ đoàn được hướng dẫn và huấn luyện với 39 Dự trưởng và quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, cùng sự đồng hành của Cha xứ cũng là Cha Tuyên úy An-tôn Phạm Văn Giảng.

Nghi thức ra mắt đoàn TNTT được diễn ra trước Thánh lễ trong bầu không khí long trọng, trang nghiêm do Cha Tuyên úy Liên đoàn Giu-se chủ sự.

Mở đầu là nghi thức tuyên hứa dành riêng cho các Dự trưởng (trong đó có 23 Dự trưởng Giáo xứ Đại Lại và 16 Dự trưởng Giáo xứ Tiên Hào), rồi đến các đoàn sinh theo từng ngành. Tiếp đó là nghi thức làm phép khăn và trao khăn cho các đoàn sinh. Sau cùng là nghi thức làm phép cờ đoàn, cờ đội và nghi thức chào cờ diễn ra đầy trang nghiêm.

Chia sẻ trong Thánh lễ tại Giáo xứ Đại Lại, Cha Tuyên úy Liên đoàn đã giúp các em thiếu nhi và cộng đoàn hiểu hơn về sự “kiên nhẫn trong đức tin” của người đàn bà Canaan. Đó chính là việc cậy trông, phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, dù gặp những khó khăn trở ngại. Bên cạnh đó, Cha giảng lễ cũng mời gọi các em thiếu nhi và dự trưởng tích cực dấn thân phục vụ cũng như tuân giữ các điều luật của phong trào TNTT.

Ngay sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của Ban Điều hành Xứ đoàn và trao bổ nhiệm thư cho các Trưởng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, tân trưởng của hai Xứ đoàn đã đại diện cho các trưởng và tất cả các em thiếu nhi nói lên tâm tình tri ân quý cha, quý thầy, quý sơ, Ban Giáo lý và cộng đoàn.

Nhờ lời chuyển cầu của các thánh quan thầy, xin Chúa ban dồi dào ơn thánh xuống trên các đoàn sinh của hai Xứ đoàn, để các em nên người thiếu nhi như lòng Chúa mong muốn.

Giáo xứ Đại Lại

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org