Quý cha các giáo hạt họp mặt thường niên tháng 10/2023

Như thường lệ, vào tháng chẵn, quý cha đang phục vụ trong các giáo hạt thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội tạm gác lại các công việc mục vụ, dành một ngày tĩnh tâm và họp mặt để làm mới lại tương quan với Chúa và với nhau.

Tại Giáo hạt Thanh Oai

Ngày 24/10/2023, hơn 20 quý cha thuộc Giáo hạt Thanh Oai quy tụ về Giáo xứ Yên Kiện để tĩnh tâm, họp bàn và chia sẻ về các công việc mục vụ. Mở đầu cuộc họp là lời cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần, tiếp đến Cha quản hạt Phê-rô chào đón quý cha mới đã được bề trên bổ nhiệm vào dịp tĩnh tâm tháng 9 vừa qua và phân công những ban còn khuyết. Trong đó:

– Cha Phao-lô Nguyễn Văn Kiều, chính xứ Mỹ Thượng làm Trưởng Ban Phụng vụ
– Cha Giu-se Đào Bá Thuyết, chính xứ Lưu Xá làm Thủ quỹ
– Cha Mát-thêu Nguyễn Tất Truyền, phó xứ Lưu Xá làm Phó Ban Thiếu nhi Thánh thể
– Cha Giu-se Lương Văn Chính, phó xứ Thạch Bích làm Thư ký

Tiếp đến, quý cha thuộc các Ban đưa ra bàn thảo những công việc đã thực hiện và đề xuất những định hướng của từng Ban trong dịp tới.

Kết thúc cuộc họp, quý cha cùng hồi tâm trước Chúa Giê-su Thánh Thể và đón nhận Bí tích Hòa giải.

Tại Giáo hạt Lý Nhân

Cũng trong ngày 24/10/2023, quý cha đang mục vụ tại Giáo hạt Lý Nhân cùng quy tụ về Giáo xứ Phú Đa để tĩnh tâm và họp mặt thường kỳ.

Mở đầu ngày họp mặt, quý cha lắng đọng tâm hồn trước Chúa Giê-su Thánh Thể trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để cùng dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, với niềm xác tín Chúa đang hiện diện và đồng hành với các ngài.

Sau giờ chầu Thánh Thể, quý cha cùng chia sẻ về công việc mục vụ trong tháng qua và những định hướng mới cho những ngày tới. Trong dịp này, Giáo hạt chào đón thêm 6 quý cha (4 cha xứ và 2 cha phó). Như vậy hiện nay, Giáo hạt Lý Nhân có 31 cha: gồm 20 cha xứ, 7 cha phó (trong đó có 4 cha phó thường trực), và 4 cha nghỉ hưu.

Trong đợt thuyên chuyển quý cha vừa qua, nhân sự của một số ban trong Giáo hạt có sự thay đổi như sau:

– Cha Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý – Ban Đời sống Thiêng liêng
–  Cha Giu-se Vương Văn Đệ – Trưởng Ban Thánh nhạc và Phụng vụ
– Cha Giu-se Nguyễn Đức Long – Trưởng Ban Mục vụ Gia đình
– Cha An-tôn Phạm Văn Dũng – Trưởng Ban Bác ái và Phó Ban Đời sống Linh mục
– Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Ban Tu sĩ
– Cha Giu-se Ngụy Thành Khương – Trưởng Ban Hành hương và Thủ quỹ
– Cha Giu-se Phạm Quang Đăng – Trưởng Ban Thiếu nhi Thánh thể
– Cha An-tôn Vũ Đình Phúc – Phó Ban Thiếu nhi Thánh thể
– Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Mạnh Cường – Phó Ban Giáo lý

Sau đó, quý cha cùng bàn thảo và đưa ra định hướng chung cho các Ban.

BBT tổng hợp

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]