Ngoại trưởng Tòa Thánh dâng Thánh lễ tại Đền thánh tử đạo Hàn Quốc

Đức Tổng Giám mục (TGM) Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh đã cử hành Thánh lễ tại Đền Seosumun để kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc.

Trong bài giảng, Đức TGM Paul Richard Gallagher nhắc lại lịch sử của Giáo hội Hàn Quốc từ những vị đầu tiên mang Tin Mừng đến vùng đất này. Ngài nói rằng những người truyền giáo đầu tiên là chính giáo dân và học giả, những người học giáo lý Ki-tô giáo mà không nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà truyền giáo nước ngoài.

Nhân lễ Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình (ngày 21/11), Đức TGM Gallagher nói: “Việc Đức Ma-ri-a dâng mình cho Chúa đã mở ra cơ hội cho tất cả mọi người nhận lãnh ân sủng và sinh ra một cộng đồng mới gồm các anh chị em trong Chúa Ki-tô. Tương tự như vậy, đức tin và lòng sùng kính của mỗi Ki-tô hữu có khả năng mang lại hoa trái dồi dào cho toàn thể gia đình nhân loại”.

Thánh lễ do Đức TGM Paul Richard Gallagher diễn ra tại Đền Seosomun. Đây là ngôi đền tưởng nhớ các vị tử đạo đầu tiên của Hàn Quốc, đặc biệt là 103 vị tử đạo được Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II phong thánh tại đây vào năm 1984.

Theo thông báo của Tổng Giáo phận (TGP) Seoul, Thánh lễ tại Đền Seosomun là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự hy sinh của các vị tử đạo xưa và sự kiên cường của cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc.

TGP cho biết Thánh lễ này là minh chứng vững càng cho tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc, tạo tiền đề duy trì mối quan hệ ngoại giao. Thánh lễ tại Bảo tàng Lịch sử Đền Seosomun đã mang đến một khoảnh khắc suy tư và đoàn kết có một không hai, kỷ niệm 6 thập kỷ chia sẻ các giá trị và tôn trọng đôi bên.

Theo Vatican News

Lược dịch: Khánh Ly – WTGPHN

Facebook

Twitter

Email

Print