Nghi thức sám hối cộng đồng tại Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội: Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng

Vào lúc 18h00 ngày 22/3/2024, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên đã chủ sự nghi thức sám hối cộng đồng và ban Bí tích Hòa Giải cho mọi thành phần dân Chúa tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Tham dự nghi thức với Đức TGM Giu-se có Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong hạt Chính Tòa, quý sơ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu nghi thức, Đức TGM Giu-se nhắc nhớ lại ý nghĩa việc sám hối và sự cần thiết của việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Ngài mời gọi cộng đoàn sám hối và mở lòng đón nhận Bí tích Hòa Giải. Bởi lẽ, Bí tích Hòa Giải đem lại cho chúng ta sự giao hòa với Thiên Chúa, với nhau và với chính mình.

“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. Đây là lời mời gọi của Chúa Giê-su khi Ngài khởi sự cuộc loan báo Tin Mừng. Lời mời gọi ấy ngắn gọn nhưng đầy đủ và súc tích. Lời mời gọi ấy được Đức TGM Giu-se triển khai theo hai khía cạnh: Sám hối và tin vào Tin mừng. Nếu chúng ta chỉ sám hối mà không tin vào Tin mừng thì cũng có thể được tha tội, bởi vì Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài có thể tha thứ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng sám hối mà không tin vào Tin mừng thì đó thuần túy chỉ là sự ân hận về những điều không tốt mình đã làm. Đức TGM Giu-se nhấn mạnh: “Chỉ khi chúng ta sám hối và tin vào Tin mừng mới là sự sám hối trọn vẹn”.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Đức TGM Giu-se hướng dẫn cộng đoàn xét mình và sám hối chung. Trong bầu khí sâu lắng và thánh thiêng, quý cha tiến về các tòa giải tội đặt bên trong nhà thờ để giải tội cho cộng đoàn.

Nghi thức sám hối khép lại với lời nguyện và phép lành của Đức TGM Giu-se. Ước mong mọi thành phần dân Chúa cùng nhau cầu nguyện, tìm kiếm sự thanh tĩnh trong tâm hồn và hướng về ánh sáng của Chúa Phục Sinh.

BBT

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org