Linh mục giáo hạt Nam Định họp mặt tháng 4/2021

Vào lúc 9h30 thứ Ba, ngày 06 tháng 4 năm 2021, tại giáo xứ Đồng Đội, quý Cha đang hoạt động mục vụ tại giáo hạt Nam Định đã có buổi họp mặt và đưa ra các định hướng mục vụ trong tháng tới.

Trong buổi họp mặt sau Đại lễ Phục Sinh, quý Cha đã vui mừng biểu quyết và bầu cha Đa-minh Nguyễn Văn Tuân – Giám quản giáo xứ Gia Trạng làm cha Đặc trách Thánh nhạc của Hạt.

Dưới sự hướng dẫn của Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Hy, quý Cha trong Hạt đã nhất trí vẽ bản đồ của giáo hạt Nam Định để đưa ra định hướng, canh tân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động mục vụ trong Hạt. Hơn nữa, quý Cha đã chia sẻ mục vụ về các hoạt động của các Ban về hoạt động Bóng đá Giới trẻ, học Giáo lý, thống nhất về các đám hiếu và kèn trống. Và sau cùng, quý Cha đưa ra thêm một số ý kiến đề xuất, để trình lên Đức Tổng Giám mục Giuse phê duyệt hoạt động phục vụ của các hội đoàn, những việc nội bộ cụ thể trong các Giáo xứ.

Ngày họp mặt khép lại với giờ kinh nguyện tại ngôi nhà thờ Giáo xứ và bữa cơm đượm tình huynh đệ do cha xứ An-tôn Trịnh Duy Công và Giáo xứ sửa soạn tiếp đón nồng hậu.

BTT Giáo hạt Nam Định  

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org