Linh mục Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình họp mặt thường kỳ 12/2021

họp hạt mỹ Đức hoà bình

Sáng ngày 09/12/2021, các Linh mục đang phục vụ tại Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình đã gặp mặt tại Giáo xứ Vụ Bản (Vụ Bản – Lạc Sơn – Hòa Bình). Đây là lần họp mặt đầu tiên sau kỳ thuyên chuyển các Linh mục trong Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 01/12/2021 vừa qua.

Do việc thuyên chuyển nên nhân sự đảm trách các tiểu ban bị xáo trộn. Do đó cuộc họp đã bầu bổ sung và hoàn thiện danh sách các cha phụ trách các tiểu ban. Danh sách cụ thể:

1 – Ban Truyền Thông: cha Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp, chính xứ Mường Cắt

2 – Ban Giáo Lý: cha Giuse Vũ Đình Du, chính xứ Nghĩa Ải

3 – Ban Bác Ái: cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, chính xứ Sơn Miêng. 

Phó ban: cha Phêrô Nguyễn Thanh Vương, phó xứ Đoan Nữ.

4 – Ban Giáo Dân: cha Phanxicô Nguyễn Văn Soái, chính xứ Đồng Gội

5 – Ban Thánh Nhạc & Phụng Vụ: cha Phêrô Nguyễn Văn Khích, giám quản Đồng Chiêm. 

Phó ban: cha Phanxicô Xavier Trần Truyền Giáo, chính xứ Đồng Gianh

6 – Ban Giới Trẻ: cha Giuse Đinh Ngọc Cảnh, giám quản Gò Mu

7 – Ban Tu Sỹ: cha Giuse Vũ Đức Phán, chính xứ Đoan Nữ

8 – Ban Thiếu Nhi Thánh Thể: cha Giuse Bùi Văn Hoàn, chính xứ Xuy Xá. 

Phó ban: cha Phanxicô Xavier Trần Truyền Giáo, chính xứ Đồng Gianh.

9 – Ban Ơn Gọi: cha Giuse Nguyễn Văn Độ, chính xứ Tụy Hiền

10 – Ban Loan Báo Tin Mừng: cha Phanxicô Xavie Trần Văn Liên, chính xứ Vụ Bản. 

Phó ban: cha Giuse Nguyễn Minh Chí, đặc trách Đồi Cả.

Sau khi bổ sung các cha phụ trách các tiểu ban, cha Quản hạt thông báo về chương trình của Công nghị Tổng Giáo phận, về Hội đồng Linh mục, về những chương trình của các tiểu ban, và đặc biệt lưu ý đến kế hoạch loan báo Tin Mừng tại các giáo điểm, cùng một số vấn đề khác.

Cuộc họp diễn ra trong bầu khí thân thiện và tinh thần hăng hái loan báo Tin Mừng.

Giờ Chầu Thánh Thể và bữa cơm thân mật đã khép lại buổi họp mặt đầy ý nghĩa.

Ban TT Giáo Hạt

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org