Linh mục các Giáo hạt tĩnh tâm tháng 6/2023

Tháng 6 – Tháng Giáo hội dành riêng để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục. Cùng với ý nguyện đó, các linh mục đang phục vụ tại các Giáo hạt trong Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội đã tổ chức tĩnh tâm và họp bàn các cộng việc mục vụ chung.

GIÁO HẠT LÝ NHÂN

Thứ Ba, ngày 27/6/2023, quý Cha trong giáo hạt Lý Nhân đã quy tụ tại giáo xứ Nam Xá để tham dự buổi tĩnh tâm tháng. Sau giờ chầu Thánh Thể sốt sáng và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, quý Cha đã cũng nhau trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động Mục vụ trong giáo hạt.

Mở đầu cuộc họp, Cha Quản hạt Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị đã chúc mừng quan thầy và kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục của một số Cha trong giáo hạt.

Kế đó, Cha Quản hạt Phan-xi-cô đã triển khai về hoạt động của các Ban. Vào tháng 7/2023 sắp tới, Ban Giới trẻ sẽ bầu lại Ban Điều hành mới. Trong dịp hè này, Ban Thiếu nhi dự định sẽ tổ chức thêm đợt 3 về huấn luyện Huynh trưởng và Dự trưởng tại Giáo xứ Bút Đông.

Riêng với Ban Giáo lý, giáo hạt sẽ tổ chức thi theo Chương trình học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu của TGP. Cuộc thi này sẽ được tổ chức vào ngày 15/7/2023 tại Giáo xứ Phú Đa. Bên cạnh đó, Ban Giáo dân cũng dự định thành lập Hội đồng Mục vụ cấp giáo hạt để hỗ trợ và cộng tác với Hội đồng Mục vụ của các giáo xứ trong giáo hạt.

Ngoài ra, để thuận tiện cho việc quản lý và kết hợp với Ban Truyền Thông của giáo hạt cũng như của Ban Truyền thông TGP, Cha trưởng ban đã gửi đến quý Cha xứ trong giáo hạt bản khảo sát tình hình của Ban Truyền thông tại các giáo xứ.

GIÁO HẠT THANH OAI

Được sự cho phép của Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội. Trong ba ngày, từ 19-21/06/2023, quý Cha trong giáo Hạt Thanh Oai đã tổ chức buổi họp mặt và du lịch tại Giáo xứ Hải Đảo Cô-tô thuộc Giáo phận Hải Phòng. Chuyến đi được khởi hành vào sáng thứ Hai, ngày 19/06/2023 từ Giáo xứ Thạch Bích tới Hải Đảo Cô-tô.

Vào lúc 9h00 sáng thứ Ba, ngày 20/06/2023, quý Cha đã có buổi trò chuyện thân tình với Cha chính xứ Au-gus-ti-nô Hoàng Ngọc Toàn. Kế đó là cuộc gặp gỡ, chia sẻ các công việc mục vụ của Giáo hạt đã và đang thực hiện theo tinh thần hiệp hành của TGP Hà Nội.

Kết thúc cuộc họp mặt là Thánh lễ đồng tế của quý Cha tại nhà thờ Giáo xứ Cô-tô trong tâm tình tạ ơn Chúa về dịp họp mặt nhiều niềm vui và hiệp thông của Linh mục trong Giáo hạt Thanh Oai.

GIÁO HẠT NAM ĐỊNH

Vào lúc 9h00, ngày 14/6/2023, quý cha thuộc Giáo hạt Nam Định đã tổ chức ngày họp mặt tại Giáo xứ Bảo Long.

Sau ít phút cầu nguyện, Cha Quản hạt Giu-se Nguyễn Văn Hy đã thay mặt các linh mục trong giáo hạt chúc mừng quan thầy quý cha mang tên thánh An-tôn.

Tiếp đến, quý Cha thuộc các Ban đã đưa ra bàn thảo những công việc đã thực hiện và đề xuất những định hướng của từng Ban trong tương lai.

Vào lúc 11h15, quý Cha chầu Thánh Thể chung cùng với một số giáo dân tại nhà thờ của Giáo xứ.

GIÁO HẠT PHÚ XUYÊN

Thứ Tư, ngày 7/6/2023, các Linh mục thuộc Giáo hạt Phú Xuyên đã có buổi gặp mặt tại Giáo xứ La Phù để tĩnh tâm và họp bàn các công việc mục vụ.

Khởi đầu buổi họp, Cha trưởng Ban Giáo lý đã trình bày các công việc đào tạo giáo lý viên và đưa ra kế hoạch đào tạo giáo lý cho Huynh trưởng và Dự trưởng, cũng như lịch trình thi giáo lý cấp Giáo hạt và Giáo phận.

Bên cạnh đó, các Ban khác cũng tổng kết những hoạt động trong thời gian qua và triển khai một số kế hoạch cho thời gian tới.

Buổi họp mặt kết thúc với giờ Kinh Phụng vụ của quý Cha tại nhà thờ của Giáo xứ.

GIÁO HẠT CHÍNH TÒA

Cùng ngày 7/6/2023, thứ Tư, quý Cha đang làm mục vục tại Giáo hạt Chính Tòa đã có buổi gặp gỡ thường niên tại Giáo xứ Cổ Nhuế. Đặc biệt, dịp tĩnh tâm này có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh.

Sau những giờ phút trao đổi và nhìn lại những chương trình mục vụ của Tổng Giáo phận cũng như của Giáo hạt trong thời gian vừa qua, quý Cha đã lắng nghe thông báo về các chương trình mục vụ trong thời gian sắp tới của một số Ban như: Giáo lý, Truyền thông, Caritas và Giáo dân.

Kết thúc giờ chia sẻ mục vụ, quý Cha đã có những giây phút thinh lặng, cầu nguyện bên Chúa Giê-su Thánh Thể và cùng nhau lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

BBT tổng hợp

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org