Linh mục các giáo hạt họp mặt và tĩnh tâm tháng 4/2023

Những ngày đầu tháng 4/2024, quý cha tại các giáo hạt đã tổ chức tĩnh tâm và họp mặt thường kỳ theo địa bàn giáo hạt của mình. Theo đó: Ngày 02/4, Giáo hạt Nam Định họp mặt tại Giáo xứ Gia Trạng, Giáo hạt Phủ Lý họp tại xứ Hà Ngoại, Giáo hạt Lý Nhân họp tại xứ Lý Nhân, còn Giáo hạt Thanh Oai họp tại xứ Mỗ Xá vào ngày 09/4 và Giáo hạt Chính Tòa họp tại xứ Giang Xá vào ngày 10/4.

Trong ngày gặp mặt, cùng với việc hồi tâm bên Chúa và lãnh nhận bí tích Hòa Giải, quý cha đã dành thời gian họp bàn và lên kế hoạch cho các công việc mục vụ tại Giáo hạt trong thời gian sắp tới.

Các vấn đề được triển khai trong kỳ họp mặt này liên quan tới việc bầu Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ mới tại các giáo xứ trong năm nay. Triển khai kế hoạch sa mạc hè dành cho thiếu nhi và chương trình đào tạo Huynh trưởng, Dự trưởng.

Ngoài ra, quý cha đặc trách các tiểu ban Caritas, Giáo dân, Thiếu nhi, Giáo lý và Thánh nhạc đã chia sẻ về các vấn đề của ban.

Riêng tại Giáo hạt Lý Nhân, Ban Gia đình cho biết Giáo hạt sẽ phụ trách Giờ kinh Gia đình online trong tháng 5 và 6. Có 9 giáo xứ sẽ đảm nhiệm chương trình này, mỗi giáo xứ phụ trách 1 tuần.  

Trong Năm Canh tân Đời sống Đức tin các Hội đoàn, Ban Giáo dân của Giáo hạt Lý Nhân, Thanh Oai và Chính Tòa dự kiến sẽ tổ chức gặp mặt đại diện các hội đoàn. Trong đó, hạt Lý Nhân sẽ tổ chức vào hai dịp cuối tháng 4 và đầu tháng 5; hạt Thánh Oai sẽ tổ chức vào tháng 5/2024 cho giới gia trưởng và tháng 8/2024 cho giới hiền mẫu; Giáo hạt Chính Tòa sẽ tổ chức cho các hội đoàn nam giới vào tháng 4/2024 tại Giáo xứ Cổ Nhuế.

BBT Tổng hợp

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org