Lịch trình chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô đến Budapest và Slovakia

Logo chuyến tông du đến Slovakia

Trưa thứ Tư 21/07, Phòng báo chí Toà Thánh công bố lịch trình chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Budapest nhân dịp Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, và đến Slovakia, từ 12-15/09/2021.

LỊCH TRÌNH CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐẾN
BUDAPEST VÀ SLOVAKIA

*****

CHÚA NHẬT NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2021
ROMA – BUDAPEST – BRATISLAVA

06:00 Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Budapest

07:45 Đáp xuống sân bay quốc tế Budapest

07:45 CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC tại sân bay quốc tế Budapest

08:45 GẶP TỔNG THỐNG VÀ THỦ TƯỚNG tại Bảo tàng Nghệ thuật Budapest

09:15 GẶP CÁC GIÁM MỤC tại Bảo tàng Nghệ thuật Budapest (Diễn văn của ĐTC)

10:00 GẶP ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG ĐẠI KẾT CÁC GIÁO HỘI VÀ MỘT SỐ CỘNG ĐOÀN DO THÁI CỦA HUNGARY tại Bảo tàng Nghệ thuật ở Budapest (Diễn văn của ĐTC)

11:30 THÁNH LỄ tại Quảng trường Anh hùng ở Budapest (Bài giảng của ĐTC – Kinh Truyền Tin)

14:30 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại sân bay quốc tế Budapest

14:40 Khởi hành bằng máy bay đến Bratislava

15:30 Đến sân bay quốc tế Bratislava

15:30 CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC tại sân bay quốc tế Bratislava

16:30 GẶP GỠ ĐẠI KẾT tại Toà Sứ thần ở Bratislava (Diễn văn của ĐTC)

17:30 GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần ở Bratislava

THỨ HAI NGÀY 13 THÁNG 09 NĂM 2021
BRATISLAVA

09:15 NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại Dinh Tổng thống ở Bratislava

09:30 THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG tại “Sảnh Vàng” của Dinh Tổng thống ở Bratislava

10:00 GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại vườn của Dinh Tổng thống ở Bratislava (Diễn văn của ĐTC)

10:45 GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại Nhà thờ Chính toà Thánh Martino ở Bratislava (Diễn văn của ĐTC)

16:00 THĂM RIÊNG “TRUNG TÂM BÊ-LEM” ở Bratislava

16:45 GẶP GỠ CỘNG ĐOÀN DO THÁI tại Quảng trường Rybné námestie ở Bratislava (Diễn văn của ĐTC)

18:00 GẶP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI tại Toà Sứ thần ở Bratislava

18:15 GẶP THỦ TƯỚNG tại Toà Sứ thần ở Bratislava

THỨ BA NGÀY 14 THÁNG 09 NĂM 2021
BRATISLAVA – KOŠICE – PREŠOV – KOŠICE – BRATISLAVA

08:10 Khởi hành bằng máy bay đến Košice

09:00 Đến sân bay Košice

10:30 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THÁNH THỂ BIZANTINE CỦA THÁNH GIOAN KIM KHẨU tại Quảng trường thể thao Mestská ở Prešov (Bài giảng của ĐTC)

16:00 GẶP GỠ CỘNG ĐOÀN ROM tại Khu vực Luník IX ở Košice (Lời chào của ĐTC)

17:00 GẶP GỠ GIỚI TRẺ tại Sân vận động Lokomotiva ở Košice (Diễn văn của ĐTC)

18:30 Khởi hành bằng máy bay về Bratislava

19:30 Đến sân bay quốc tế Bratislava

THỨ TƯ NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 2021
BRATISLAVA – ŠAŠTIN – BRATISLAVA – ROMA

10:00 THÁNH LỄ tại Đền thánh Quốc gia Šaštin (Bài giảng của ĐTC)

13:30 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại sân bay quốc tế Bratislava

13:45 Khởi hành bằng máy bay về Roma

15:30 Đến sân bay quốc tế Roma/Ciampino

Nguồn: Vatican News