Lịch lễ Giáng sinh năm 2023 tại các giáo xứ nội thành Hà Nội

1. TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

 • Thứ Hai đến thứ Tư, ngày 11 – 13/12/2023
  – 18h00: Giảng tĩnh tâm
  – 18h30: Thánh lễ
 • Thứ Năm, ngày 14/12/2023
  – 18h00: Sám hối cộng đồng do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
  – 18h30: Giải tội
 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 18h00: Thánh lễ vọng Giáng sinh (tiếng Pháp)
  – 19h45: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 22h30: Thánh lễ đêm do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • Thứ Hai, ngày 25/12/2023
  – 7h00: Thánh lễ rạng đông
  – 10h00: Thánh lễ Đại triều mừng Chúa Giáng sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
  – 18h00: Thánh lễ ban ngày
  – 19h00: Rước kiệu Chúa Hài Đồng

2. TẠI GIÁO XỨ CỬA BẮC

 • Thứ Sáu, ngày 15/12/2023
  – 19h30: Sám hối cộng đồng
 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 22h00: Thánh lễ Chúa Giáng sinh
 • Thứ Hai, ngày 25/12/2023
  – 6h30: Thánh lễ rạng đông
  – 19h00: Thánh lễ ban ngày

3. TẠI GIÁO XỨ HÀ ĐÔNG

 • Thứ Ba, ngày 19/12/2023
  – 19h30: Sám hối cộng đồng
 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 20h00: Hoan ca
  – 22h30: Thánh lễ đêm

4. TẠI GIÁO XỨ KẺ SÉT

 • Thứ Ba đến thứ Năm, ngày 19 – 21/12/2023
  – 19h00: Thánh lễ (kết hợp tĩnh tâm trong bài giảng lễ)
  – Sau Thánh lễ, quý cha ngồi tòa giải tội
 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện – Canh thức
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai, ngày 25/12/2023
  – 6h00: Thánh lễ rạng đông
  – 16h00, 18h00 và 20h00: Thánh lễ ban ngày

5. TẠI GIÁO XỨ NAM DƯ

 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 20h00: Hoan ca
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai, ngày 25/12/2023
  – 6h30: Thánh lễ rạng động
  – 19h00: Thánh lễ ban ngày

6. TẠI GIÁO XỨ PHÁP VÂN

 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 8h00: Thánh lễ (Thiếu nhi)
  – 18h00: Lễ vọng Chúa Giáng Sinh
  – 20h00: Hoan ca
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai, ngày 25/12/2023
  – 6h00: Thánh lễ rạng đông
  – 18h30 và 20h00: Thánh lễ ban ngày

7. TẠI GIÁO XỨ TÂN LẠC

 • Thứ Tư, ngày 13/12/2023
  – 18h30: Sám hối cộng đồng
 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 23h00: Thánh lễ đêm

8. TẠI GIÁO XỨ THƯỢNG THỤY

 • Thứ Năm, ngày 14/12/2023
  – 18h00: Sám hối cộng đồng
 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 21h30: Thánh lễ đêm

9. TẠI GIÁO XỨ TRUNG TRÍ

 • Thứ Sáu, ngày 15/12/2023 (Thiếu Nhi và Giới Trẻ)
  – 18h15: Giảng tĩnh tâm
  – 19h00: Thánh lễ
  – 19h45: Giải tội
 • Chúa Nhật, ngày 17/12/2023 (Cộng đoàn)
  – 19h00: Thánh lễ
  – 20h00: Giảng tĩnh tâm
  – 20h30: Giải tội
 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 6h00: Thánh lễ Chúa Nhật IV mùa Vọng
  – 16h30: Thánh lễ vọng Chúa Giáng Sinh
  – 19h45: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 22h00: Thánh lễ đêm và rước kiệu Chúa Hài Đồng
 • Thứ Hai, ngày 25/12/2023
  – 6h30: Thánh lễ rạng đông
  – 16h30 và 19h00: Thánh lễ ban ngày
  (Lưu ý: Trước và sau Thánh lễ thứ Bảy hàng tuần đều có giải tội. Khi cha xứ ở nhà, có thể giải tội bất cứ lúc nào.)

10. TẠI GIÁO XỨ YÊN DUYÊN

 • Chúa Nhật, ngày 24/12/2023
  – 10h00: Thánh lễ (Thiếu nhi)
  – 17h00: Thánh lễ vọng
  – 18h30: Thánh lễ vọng (Giáo họ Khuyến Lương)
  – 20h00: Hoan ca
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai, ngày 25/12/2023
  – 10h00: Thánh lễ rạng đông
  – 20h00: Thánh lễ ban ngày

(đang cập nhật …)

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org