Lễ tiệc ly 2024 tại Giáo xứ Mường Riệc

Cách đây hơn 2000 năm, trong bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su đã làm một cử chỉ đầy khiêm nhường và yêu thương đó là cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Cũng cử chỉ ấy, vào lúc 17h00, chiều ngày 28/3/2024, tại Giáo xứ Mường Riệc, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Viết Hoan đã diễn tả lại hành động yêu thương của Chúa Giê-su với nghi thức rửa chân cho 12 vị trong Hội đồng Mục vụ và trưởng các Hội đoàn.

Khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa, Cha xứ nhấn mạnh đến cử chỉ đầy yêu thương của Chúa Giê-su, để nhắn nhủ cho cộng đoàn Giáo xứ biết yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương. Tình yêu đến cùng ấy thể hiện qua việc Người thiết lập bí tích Thánh Thể để ở lại với nhân loại cho đến tận thế.

Với nghi thức rửa chân ngay sau bài giảng lễ, Cha xứ mời gọi các vị đại diện hãy biết sống tinh thần yêu thương, phục vụ trong những trách vụ đã được Chúa và cộng đoàn tín nhiệm trao phó.

Sau Thánh lễ, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta cùng đoàn rước 12 tông đồ và các em lễ sinh kiệu Mình Thánh Chúa tới nhà Tạm. Các bạn giới trẻ, các em thiếu nhi và các hội đoàn luân phiên Chầu Thánh Thể Chúa cho đến 23h00.

BTT Gx. Mường Riệc

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org