Lễ giỗ Đức Hồng y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng và Đức cha François Chaize Thịnh, MEP

Ngày 22/02/2024 là dịp kỷ niệm 15 năm Đức Hồng y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng, và 65 năm Đức cha François Chaize Thịnh (MEP) qua đời. Trong tâm tình tri ân và hiếu thảo, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên, quý cha cùng cộng đoàn dân Chúa đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các ngài tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Thánh lễ cử hành vào lúc 18h30. Hiệp thông Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện An-tôn, quý cha giáo Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội, quý cha trong Giáo hạt Chính Tòa, quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng thánh Phao-lô, dòng Con Đức Mẹ hiệp nhất Bắc Ninh (Hội dòng do Đức Hồng y Phao-lô Giu-se sáng lập năm 1963) và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đức Hồng y Phao-lô Giu-se là vị hồng y thứ ba của Giáo hội Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và nguyên là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội (1994-2005). Đức cha François Chaize Thịnh là vị giám mục ngoại quốc cuối cùng của TGP Hà Nội (1935-1949). Các ngài đã để lại dấu ấn mục vụ đậm nét nơi TGP trong những giai đoạn còn nhiều khó khăn.

Phần mộ của hai Đức cha hiện nay đang được chôn cất tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Việc an táng này mang một ý nghĩa tượng trưng sâu sắc, vì lịch sử giáo hội địa phương được xây dựng trên đức tin của các vị giám mục đã coi sóc Giáo phận. Đồng thời nhắc nhớ các ngài vẫn luôn hiện diện cùng Giáo phận, và mỗi người có bổn phận nối tiếp gia sản đức tin mà các ngài đã dày công vun xới.

Thánh lễ giỗ hôm nay trùng với ngày lễ kính ngai tòa thánh Phê-rô. Lễ này gợi nhắc các tín hữu về sự trường tồn của Giáo hội. Trước bao bão tố thời gian, nhưng Giáo hội vẫn luôn đứng vững, vì đó là công trình của Chúa. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Giáo hội, Đức Tổng Giám mục Giu-se mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy góp phần làm nên vẻ đẹp ấy dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Kết thúc Thánh lễ, quý đấng bậc cùng cộng đoàn hiện diện hướng về mộ phần của Đức Hồng y Phao-lô Giu-se dâng nén hương và lời kinh cầu nguyện cho ngài.

BBT

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org