Làm phép tu viện dòng thánh Phao-lô tại Giáo họ Ninh Lão

Hòa chung tâm tình của toàn thể Giáo hội hoàn vũ mừng lễ Đức Ma-ri-a Trinh Nữ Vương, ngày 22/8/2023, quý sơ dòng thánh Phao-lô vui mừng tổ chức Thánh lễ tạ ơn làm phép tu viện của cộng đoàn tại Giáo họ Ninh Lão thuộc Giáo xứ Động Linh. Thánh lễ do Cha Phê-rô Nguyễn Văn Huy, chính xứ Động Linh chủ sự.

Hiệp thông trong ngày lễ tạ ơn có sự tham dự của quý cha, quý tu sĩ, quý khách xa gần và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo họ; đặc biệt là sự tham dự nhiệt tình của các ban nghành chính quyền phường Duy Minh, tổ dân phố Ninh Lão và quý khách không cùng tôn giáo.

Vào lúc 9h30, Cha xứ Phê-rô đã chủ sự nghi thức làm phép tu viện mới với nguyện ước xin Chúa tuôn tràn ơn thánh của Ngài, ngõ hầu ngôi nhà luôn được bình an, tràn ngập tình Chúa và tình người.

Kế đó, cộng đoàn cùng đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ giữa lời ca “Tung hô Nữ Vương” hòa trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Thánh lễ tạ ơn do Cha Bruno Nguyễn Văn San, chính xứ Tiêu Hạ chủ sự. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Bùi Quốc Toàn, chính xứ Bàng Ba mời gọi cộng đoàn hãy sốt sắng với tất cả lòng tôn kính, mến yêu của mình mà dâng lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa. Đồng thời, Gio-an Bao-ti-xi-ta cũng bày tỏ niềm vui và chúc mừng quý sơ dòng thánh Phao-lô nói chung và Giáo họ Ninh Lão nói riêng. Cha giảng lễ cám ơn về sự hiện diện của quý sơ trên mảnh đất thân thương này như cánh tay nối dài của Thiên Chúa, để thông ban ân sủng đến mọi người qua chính đời sống sứ mạng của Hội dòng. Thánh lễ tạ ơn hôm nay là dịp nhắc nhở mỗi chị em trong cộng đoàn hãy luôn biết sống trong tâm tình Chúa và tạ ơn Mẹ Ma-ri-a đã luôn đồng hành và nâng đỡ chị em trong đời sống chứng tá.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Sơ Bề trên Giám tỉnh đã đại diện cho các nữ tu cộng đoàn Phao-lô Ninh Lão dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và tri ân quý Đấng bậc, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Ma-ri-a Trinh Nữ Vương, xin Chúa đoái thương và chúc lành cho cộng đoàn tu viện Phao-lô Ninh Lão. Xin cho lời tạ ơn hôm nay sẽ tiếp tục được kéo dài trong hành trình mục vụ của các nữ tu, để niềm vui Tin Mừng sẽ được tỏa lan đến với muôn người.

BTT Gx. Động Linh

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org