Kitô hữu là Thánh – Kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ

KITÔ HỮU LÀ THÁNH
SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – NĂM C
(Mt 5, 1-12a)

Phụng vụ lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa hôm nay, từ lời kinh, tiếng hát, đến các bài đọc, thánh ca vang lên thánh thót, lôi cuốn tâm hồn chúng ta vượt qua không gian và thời gian, bay lên cõi trời cao để chiêm ngưỡng Các Thánh.

Thiên Chúa Sáng Tạo là Thánh

Thiên Chúa nhân hậu từ bì, Ngài là Tình Yêu và là Thánh. Ngài đã tạo dựng vũ trụ muôn loài muôn vật trong tình yêu, đặc biệt Ngài đã dựng nên con người giống hình ảnh mình (x. St 1, 26-27), và truyền khí sống khi hà hơi của chính mình cho con người để con người được sống. Con người được sáng tạo giống hình ảnh Chúa, sống sự sống và thở hơi thở của Thiên Chúa là Thánh, nên tự bản chất, con người giống Chúa. Nên Thánh là trở về với bản chất của mình, giống Chúa là Chân Thiện Mỹ. Sự thánh thiện hệ tại việc sống như con cái Thiên Chúa, trong việc “trở nên giống Thiên Chúa”, như đã được tạo thành. Thánh Gioan viết: “Chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hóa mình cũng như Người là Đấng Thánh” (1 Ga 3,3).

Kitô hữu là Thánh

Các Thánh hôm nay chúng ta mừng kính không phải các các tiên nữ, hay thiên tử từ Trời mà đến. Không, họ là những con người hoàn từ như chúng ta là người. Kể từ Đức Mẹ, Thánh Giuse, Các Thánh Tổ Tông, Các Thánh Tiên Tri, Các Thánh Tông Đồ, Các Thánh Từ Đạo, Các Thánh Mục Tử, Các Thánh Hiển Tu, Ẩn Tu, Các Thánh Đồng Trinh Thủ Tiết, Các Thánh Nam Nữ, Các Thánh Anh Hài. v.v…

Thật vậy, lúc khởi đầu Kitô giáo, các thành phần của Giáo Hội được gọi là “những người thánh”. Thánh Phaolô ngỏ lời với những kẻ được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô là “chư thánh đã được (Thiên Chúa) hiệu triệu”(x.1 Cr 1, 2). Quả thực, Bí tích Rửa tội kết hiệp họ với Chúa Giêsu và mầu nhiệm Vượt Qua của Người, người kitô đã là “thánh” rồi.

Ðôi khi người ta nghĩ rằng sự thánh thiện là một điều ưu tiên dành cho vài người được tuyển chọn. Nhưng thật ra, việc trở nên thánh là trách nhiệm của từng kitô hữu! Vì từ muôn thuở, Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng ta và đã tuyển chọn chúng ta trong Chúa Kitô, “để trở nên thánh thiện và không tì ố trước nhan Ngài trong tình bác ái” (Eph 1, 3-4). Như thế, ai trong chúng ta, dù yếu đuối hay tội lỗi, đều có thể nên trọn lành như lời Chúa Giêsu mời gọi: “Các ngươi hãy nên trọn lành, như Cha các ngươi trên trời là Ðấng trọn lành” (Mt 5, 48).

Thánh Gioan nhìn thấy: “Số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel” (Kh 7, 4). Tuy nhiên, nếu con số chỉ có thế thôi thì quả là một điều đáng lo sợ, bởi vì người tín hữu như ta đâu có hy vọng được vào số những người đó? Vậy con số đó là thế nào? Số một trăm bốn mươi bốn ngàn là con số biểu tượng cao đầy đủ, chỉ những người được cứu rỗi. Theo hệ thống đếm của người Do thái, một người có thể đếm cao tới mười hai ngàn. Mười hai ngàn nhân với mười hai, thành một trăm bốn mươi bốn ngàn, một con số cao trọn vẹn tuyệt đối, chứ không phải chỉ theo nghĩa đen là một trăm bốn mươi bốn ngàn mà thôi.

Thánh Gioan đã nhìn thấy: “Đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng” (Kh 7, 9). Như thế, chúng ta có thể làm thánh được.

Đường nên Thánh

Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo không ngừng mời gọi chúng ta nên Thánh: “Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh” (Lv 11,44). Thánh Phêrô lặp lại ý muốn của Chúa với chúng ta: “Bởi chưng đã viết rằng: Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh” (1Pr 1, 16).

Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta con đường nên Thánh bằng Tám Mối Phúc: Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những ai hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai xây dựng hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x. Mt 5, 3-10). Một mối phúc đặc biệt linh hứng sự chọn lựa đoạn này: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5,10).

Hôm nay Các Thánh Nam Nữ thúc giục chúng ta: hãy cố làm thánh! Đức Phanxicô khuyên chúng ta: Đừng sợ nên thánh. Để nên thánh không cần phải là một giám mục, linh mục hay tu sĩ. Chúng ta thường bị cám dỗ để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho một số người. Không phải thế. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống đời mình với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống. Bạn được mời gọi sống đời thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách sống sự dấn thấn ấy cách thật vui tươi. Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho Hội thánh. Bạn phải làm việc để kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc thật tận tụy và chu đáo để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hoặc ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con cháu biết theo Chúa Giêsu. Bạn đang ở một địa vị có quyền lực ư? Hãy nên thánh bằng cách quên lợi riêng để phục vụ ích chung. (x. Bài Giáo Lý, Triều Yết Chung ngày 19 tháng 11, 2014).

Các Thánh Nam Nữ của Chúa, cầu cho chúng con. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org